ภาษาท้องถิ่นในภาคอีสาน

ภาษาท้องถิ่นในภาคอีสาน

ภาคอีสานมีภาษาท้องถิ่นเหมือนกับภาคอื่นๆ โดยหลักแล้วพูดภาษาอีสาน (Isan) บางที่สะกดในภาษาอังกฤษเป็น Esarn, Isaan, Issan, Thai Isaan นอกจากนี้ยังมีภาษาที่พูดกันในท้องถิ่นภาคอีสานอีกหลายภาษาขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนั้นๆ บางทีปรากฏว่าภาษาเดียวกันกระจัดกระจายไปทั่ว ภาษาท้องถิ่นบางภาษาที่คนพูดได้เป็นจำนวนน้อย และพบว่ามีการพูดภาษานั้นอยู่ในต่างประเทศ สาเหตุเนื่องมาจากในประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีการอพยพถิ่นฐานจากต้นกำเนิดภาษากระจายตัวออกไป

ในประเทศไทยพบข้อมูลว่ามีภาษาท้องถิ่นมากกว่าเจ็ดสิบภาษา แต่ในที่นี้เราสนใจศึกษาภาษาถิ่นในภาคอีสานทั้ง 20 จังหวัด บางจังหวัดก็มีหลายภาษามาก ส่วนใหญ่เป็นภาษาพูดเท่านั้น ไม่ได้มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากในการเรียนการสอนนั้นใช้ภาษาจากทางราชการ นั่นก็คือภาษาไทยนั่นเอง สำหรับภาษาถิ่นนั้นพบการบันทึกด้วยภาษาไทยเช่นเดียวกัน

มาดูกันว่าภาษาท้องถิ่นในภาคอีสานมีภาษาอะไรบ้าง

 • ภาษาอีสาน (Isan , Esarn , Isaan , Issan , Thai Issan)
 • ภาษาโซ่(ทะวืง)
 • ภาษาบรูตะวันตก ดงหลวง
 • ภาษาจีนแคะ
 • ภาษาเขมรในประเทศไทย
 • ภาษากูย
 • ภาษาญัฮกุร
 • ภาษาญ้อ
 • ภาษาเญอ
 • ภาษาภูไท
 • ภาษาแสก
 • ภาษาโซ่
 • ภาษาไทดำ
 • ภาษาโย้ย
 • ภาษาไทยสำเนียงโคราช (Khorat dialect)

อาจจะยังมีอีกหลายภาษาที่ยังไม่ได้รวบรวมเข้ามา ทีมงานอีสานร้อยแปดจะทยอยหาข้อมูลแล้วมาอัพเดทที่บทความนี้ ส่วนรายละเอียดของแต่ละภาษา เนื่องจากมีข้อมูลที่ละเอียดมากๆ เดี๋ยวจะขอยกมานำเสนอในโอกาสต่อไปครับ

อ้างอิง  : 

 • https://www.ethnologue.com/country/TH/languages
 • https://www.matichonweekly.com/column/article_48517
 • https://th.wikipedia.org/wiki/ภาษาโซ่_(ทะวืง)
 • http://www.langrevival.mahidol.ac.th/Research/website/st.html
 •  https://joshuaproject.net/languages/tts
 • http://globalrecordings.net/th/language/tts
 • http://globalrecordings.net/th/country/TH

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*