แมงอีเหนี่ยว (ตัวอ่อนแมลงปอ)

เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว สถานการณ์น้ำในหลายแห่งเริ่มลดลง น้ำในแม่น้ำต่างๆ เริ่มแห้งขอด แม่น้ำห้วยหนอง ครอง บึงก็เช่นเดียวกัน ในบางพื้นที่ก็แห้งขอด แบบไม่เหลือน้ำเลยชาวบ้านที่อยู่แถวชนบทแถวริมน้ำ อาศัยจังหวะน้ำลด ลงไปหาแมงอีเหนี่ยว นำมาขายและนำไปรับประทาน

   แมงอีเหนี่ยว นั้นเอาไปทำแกงไปคั่ว หากเหลือก็จะนำไปขายเป็นถุง ถุงละ 50-200 บาท วิถีชีวิตชาวบ้านในช่วงที่เข้าสู่ฤดูแล้งมีน้ำน้อย และในหมู่บ้านรอบแม่น้ำเลยและหมู่บ้านใกล้เคียงที่อยู่ติดแม่น้ำเลยก็มักจะนำอุปกรณ์ เช่น สวิง นำมาซ่อนมาตัก หาแมงอีเหนี่ยว ตามริมน้ำ โดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำน้อยมีตะไคร่น้ำขึ้นเยอะและวัชพืชน้ำ  แมงอีเหนี่ยวมักจะมีอยู่มาก

     สำหรับแมงอีเหนี่ยว นี้จะอยู่ในพื้นที่ในธรรมชาติที่บริสุทธิ์ มีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ บริเวณน้ำสะอาดมีทั้งตัวอ่อนแมลงและสาหร่ายน้ำจืดหรือเรียกว่าเทาหรือผักเขียว เป็นการหากินเพื่อมาทำอาหารตามวิถีชีวิตชนบท 

   แมงอีเหนี่ยวหรือตัวอ่อนแมลงปอ ที่อยู่ในแม่น้ำ จะอาศัยอยู่ในน้ำที่ไหลช้าๆ การจับก็จะจับโดยวิธีเดินถอยหลังทวนกระแสน้ำ ย่ำๆทรายหรือขี้โคลนให้อีเหนี่ยวออกมา แล้วเอาสวิงลากเหนือทรายหรือขี้โคลนนิดหน่อยช้อนตัวอ่อน และเก็บใส่กะละมัง นำเอาไปทำอาหาร มักนิยมนำมาทำแกงอ่อม และคั่ว รสชาติมันๆ เป็นอาหารชั้นยอดในช่วงฤดูแล้งก็ว่าได้หาทานอยากมากเลยจะบอกให้ ได้ลองแล้วจะติดใจ


กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*