หน้าแรก / สถานที่ / จังหวัดเลย/อำเภอด่านซ้าย/กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านน้ำพุ

กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านน้ำพุ

สถานที่ท่องเที่ยว

กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านน้ำพุ เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของสมาชิกที่มีปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่าย ลดการใช้สารเคมีที่มีราคาแพง ปรับเปลี่ยนมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง โดยทางกรมวิชาการเกษตรแนะนำให้ทำปุ๋ยน้ำสมุนไพร กลุ่มเกษตรฯ จึงได้ปฏิบัติตามคำแนะนำจนประสบความสำเร็จ และเผยแพร่เป็นความรู้ให้กับสมาชิกเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน ทั้งนี้กลุ่มเกษตรฯ ได้เข้าร่วม โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2551

ข้อมูลเพิ่มเติม

การทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำสมุนไพรไล่แมลง

134 หมู่ที่ 6 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

08 3332 2545

  17.279593,101.145760

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*