หน้าแรก / สถานที่ / จังหวัดนครพนม/อำเภอศรีสงคราม/ชุมชนบุญนิยมศรีโคตรบูรณ์อโศก

ชุมชนบุญนิยมศรีโคตรบูรณ์อโศก

สถานที่ท่องเที่ยว

ในปี พ.ศ. 2528 มีกลุ่มคนเข้าร่วมกิจกรรมกับชาวอโศก และได้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง กระทั่งถึงปี 2540 กลุ่มญาติธรรมบริจาคที่ดินเพื่อสร้างชุมชนปฏิบัติธรรม ภายใต้ชื่อกลุ่ม “ศรีสงครามอโศก” และเปลี่ยนชื่อเป็น “ศรีโคตรบูรณ์อโศก” เนื่องจากมีญาติธรรมหลายแห่งเข้ามาพักพิงและร่วมกันทำกิจกรรม มีการลงแขกในฐานงานต่าง ๆ … กินอาหารมังสวิรัติ ทำงานไม่รับค่าตอบแทน พึ่งตนเอง สร้างปัจจัยสี่ให้เพียงพอ อยู่อย่างเรียบง่าย โดยมีอุดมการณ์ร่วมกันว่า ขยัน กล้าจน ทนเสียดสี หนีสะสม นิยมสร้างสรรค์ ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เป็นแบบอย่างให้แก่สังคมปัจจุบัน และเยาวชนรุ่นหลัง …
จากการที่ชุมชนบุญนิยมศรีโคตรบูรณ์อโศก ได้ดำเนินวิถีชีวิตตามแบบดังกล่าว ทำให้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้จากชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2550

ข้อมูลเพิ่มเติม

เรียนรู้วิถีชีวิต,วัฒนธรรมชุมชน

Line ID

0897119224

1 บ้านปากอูน หมู่ 7 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150

08 9711 9224

  17.629703,104.251314

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*