หน้าแรก / สถานที่ / จังหวัดอุดรธานี/อำเภอเมืองอุดรธานี/พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

สถานที่ท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จัดตั้งขึ้นในอาคารราชินูทิศ ซึ่งเป็นอาคารเก่า สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 พิพิธภัณฑ์ฯนี้จัดเปิดทำการ ให้บริการแก่ประชาชนเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2547 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดอุดรธานี ที่ชาวเมืองได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 111 ปี

ตั้งอยู่ริมถนนโพศรี ใกล้วัดโพธิสมภรณ์ ตัวอาคารสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2463 โดยดำริพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร สมุหเทศาภิบาล สำเร็จราชการมณฑลอุดร คุณหญิง ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนในจังหวัด เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับ โรงเรียนนารีอุปถัมภ์ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2468 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทานนามโรงเรียนขึ้นใหม่ ว่า “ราชินูทิศ” จึงเป็นชื่อเรียกอาคารหลังนี้สืบมา

อาคารราชินูทิศ ได้ใช้เป็นอาคารสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง เมื่อ พ.ศ.2473 และเมื่อปี พ.ศ.2503 ใช้เป็นสำนักงานโครงการพัฒนาการศึกษาส่วนภูมิภาค จนต่อมา พ.ศ.2516 ได้ใช้เป็นอาคารสำนักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 9 และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ตามลำดับ อาคารราชินูทิศเป็นอาคาร 2 ชั้น ก่อด้วยอิฐหรือปูน รูปทรงแบบตะวันตก หลังคาทรงปั้นหยา มีมุขยื่นออกมาด้านหน้า ซุ้มประตูหน้าต่างโค้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่เกียรติประวัติของจังหวัดอุดรธานี ความสำคัญของพิพิธภัณฑ์ ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้คือ การนำเสนอเนื้อหาและองค์ความรู้เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเรียนประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน

การเผยแพร่เกียรติประวัติของเมืองอุดรธานี และนำเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวอุดรธานี คือการนำเสนอประวัติของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน พระอริยงสงฆ์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจชองชาวจังหวัดอุดรธานี
และพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้สร้างเมืองอุดรธานี

Facebook

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

อาคารราชินูทิศ(ริมหนองประจักษ์) ถนนโพธิศรี

042-245976

  17.412300,102.781800

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*