หน้าแรก / สถานที่ / จังหวัดบุรีรัมย์/อำเภอแคนดง/สถาบันฟื้นฟูภูมิปัญญาไทย

สถาบันฟื้นฟูภูมิปัญญาไทย

สถานที่ท่องเที่ยว

ปี 2539 ได้ตั้งศูนย์การถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจเกษตรธรรมชาติขึ้น จากนั้นกองทุนสิ่งแวดล้อมเห็นความสำคัญของการทำเกษตรธรรมชาติ จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้สร้างโรงเรียนชุมชน โดยใช้บ้านและแปลงนาของ นายคาเดื่อง เป็นโรงเรียนชุมชนอีสานสำหรับการถ่ายทอดแนวคิด และความรู้ในเรื่องการทำเกษตรธรรมชาติให้แก่กลุ่มเกษตรกร … ในปี 2541 ทางศูนย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตดีจังหวัดขอนแก่น เพื่อรวมเครือข่ายการเรียนรู้ในลักษณะเดียวกับโรงเรียนชุมชนอีสานมาเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ ภายใต้ชื่อ “เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน” และในปี 2543 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนเพื่อสังคมให้จัดสร้างศูนย์เรียนรู้ขึ้น และเป็นจุดเรียนรู้สืบต่อมาจนปัจจุบัน ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2550

ข้อมูลเพิ่มเติม

การทำการเกษตรโดยเน้นการเกษตรธรรมชาติ

Line ID

0857777533

40 หมู่ที่ 8 บ้านโนนเขวา ตำบลหัวฝาย  อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

[email protected]

08 5777 7533

  15.249631,103.183972

ค้นหา

แนะนำสถานที่ใหม่  

สำรวจขอนแก่น  

สำรวจอุดรธานี  

สำรวจสกลนคร  

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*