หน้าแรก / สถานที่ / จังหวัดนครพนม/อำเภอศรีสงคราม/วัดพระเนาว์

วัดพระเนาว์

สถานที่ท่องเที่ยว

วัดแห่งนี้มีพระเนาว์ เป็นพระพุทธรูปโบราณ ไม่ปรากกฎว่าใครเป็นผู้สร้างมานานเท่าไร เป็นพระพุทธรูปที่มีอานุภาพมาก เป็นที่เคารพสักการบูชาของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะในท้องถิ่นมากกว่า 25 หมู่บ้าน ในเขตอำเภอศรีสงคราม และ อ.นาทม, อ.บ้านแพง จังหวัดนครพนม มาเป็นเวลานานหลายร้อยปีแล้ว เมื่อบูรณะสิมในยุคแรกประมาณ พ.ศ.2441 มีคนพบเห็นดวงแก้วหลายดวง หลายสี (ฉัพพรรณรังสี)เสด็จออกจากสิมพระเนาว์ลอยไปทางทิศไต้และทิศเหนือแล้วก็เสด็จกลับคืนเข้าไปในสิมอีกอยู่เสมอมิได้ขาดสายเชื่อกันว่าเป็นการ แสดงอภินิหารให้ปรากกฎของ พระบรมสารีริกธาตุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษา และนอกจากนั้นยังมีเทพเจ้าเฝ้ารักษามิให้ผู้ใดล่วงล้ำเข้าไปขุดค้นหาวัตถุ ตำนานพื้นบ้านเกี่ยวกับตำนานเล่าลือกันว่าพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ ได้แสดงอภินิหารลอยมาตามแม่น้ำถึงบริเวณน้ำวังวนท่าน้ำของหมู่บ้านศรีเวินชัย ชาวบ้านจึงได้อัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานไว้ในวัด ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านมีแต่ความสงบร่มเย็น ไข้ป่าทรพิษต่างๆ ก็เบาบางหายไป เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์หรือวันเนาว์ก็อัญเชิญลงมาสรงน้ำ ขอศีลขอพร ต่อมากำหนดเอาวันที่ 12,13,14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันจัดงานนมัสการ

บ้านศรีเวินชัย -

  17.716493,104.141714

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*