หน้าแรก / สถานที่ / จังหวัดภูเก็ต/อำเภอเมืองภูเก็ต/ศาลเจ้าแสงธรรม

ศาลเจ้าแสงธรรม

สถานที่ท่องเที่ยว

ศาลเจ้าแสงธรรม หรือเรียกเป็นชื่อภาษาจีนว่า “อ๊ามเตงก่องต๋อง” แต่เดิมเคยมีชื่อเรียกอีกแบบหนึ่งว่า “ศาลเจ้าชิงเจียกอ” ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ต มีประวัติเล่าสืบต่อกันมาว่า หลวงอำนาจนรารักษ์ (ตันค้วด) ผู้อาวุโสแห่งสายตระกูลตันหล่วนแจ้ เป็นผู้สร้างศาลเจ้านี้ขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2434 เพื่อใช้เป็นที่เคารพสักการะบูชาตามความเชื่อ และเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ระหว่างญาติมิตรสหายในตระกูลสายเดียวกัน
เริ่มแรกที่สร้างศาลเจ้า มีผู้บริจาคองค์เทพเจ้ามาประดิษฐาน ณ ศาลเจ้าหลายองค์ ได้แก่ อ่องซุนต่ายส่าย ตันเสงอ๋อง เทพเจ้ากวนอู และพระแม่กวนอิม ต่อมาถูกลักขโมยสูญหายไปบ้าง คงเหลือให้เห็นเท่าที่ปรากฏในปัจจุบันนี้ (สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ และคณะ 2541 : 141)
ปัจจุบันศาลเจ้าซิงเจียกอ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เตงก่องต๋อง” และได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น โดยในศาลเจ้าจะมี องค์พระอ๋องซุนต่ายส่าย เป็นประธานศาลเจ้า และยังประดิษฐาน องค์พระตันเซ่งอ๋อง ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่สายตระกูลแซ่ตันนับถือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศาลเจ้าจีนที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ต,องค์พระอ๋องซุนต่ายส่าย,พระตันเซ่งอ๋อง

ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

0 7621 4306

ศาลเจ้าแสงธรรม

  7.883877,98.387806

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*