หน้าแรก / สถานที่ / จังหวัดมุกดาหาร/อำเภอเมืองมุกดาหาร/ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดมุกดาหาร

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดมุกดาหาร

สถานที่ท่องเที่ยว

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ตรงข้ามจวนผู้ว่าราชการหลังใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนบริเวณชายแดน 6 จังหวัด คือ จังหวัดเลย อำนาจเจริญ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยเป็นการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่และจัดสาธิตการเกษตรธรรมชาติ จัดอบรมเรื่องการเกษตรธรรมชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนเครือข่ายด้านการจัดบริการสถานที่จัดอบรมด้วยห้องแอร์ จุผู้เข้าอบรมได้ถึง 120 คน มีบริการโปรเจคเตอร์ การจัดอาหาร เบรก มีห้องพักผู้เข้าอบรม 120 คน และห้องพักวิทยากร 2 หลัง นอกจากนี้ ยังมีจุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 2 ที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง จึงทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร, บริการสถานที่จัดอบรม สาธิตการเกษตรธรรมชาติ

69 หมู่ 9

  16.640401,104.733553

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*