หน้าแรก / สถานที่ / จังหวัดปราจีนบุรี/อำเภอเมืองปราจีนบุรี/หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ บ้านห้วยเกษียรใหม่

หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ บ้านห้วยเกษียรใหม่

สถานที่ท่องเที่ยว

หมู่บ้านห้วยเกษียรใหม่ เป็นหนึ่งในหมู่บ้านของตำบลดงขี้เหล็ก ที่ขึ้นชื่อเรื่องการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการจำหน่าย เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขาที่ลุ่มและที่ดอน เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว ปลูกผลไม้ ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ประดับ มีแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเหมาะสำหรับการเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ ชาวบ้านในหมู่บ้านจึงมีอาชีพหลัก คือ การปลูกไผ่ตง ทำสวนผลไม้ และผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมในหมู่บ้านจะได้เรียนรู้วิธีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ พันธุ์ไม้นานาชนิด รวมถึงการทำกิจกรรมปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตรอบๆ หมู่บ้าน

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ, กิจกรรมปั่นจักรยานชมวิถีชีวิต

บ้านห้วยเกษียรใหญ่

[email protected]

0 3721 8780

หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ บ้านห้วยเกษียรใหม่

  14.145215,101.443340

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*