หน้าแรก / สถานที่ / จังหวัดกาฬสินธุ์/อำเภอกมลาไสย/เมืองฟ้าแดดสงยาง (พระพุทธรูป)

เมืองฟ้าแดดสงยาง (พระพุทธรูป)

สถานที่ท่องเที่ยว

เมืองฟ้าแดดสงยาง เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองในอดีตมาก่อน มีความอุดมสมบูรณ์ ผู้ปกครองเมืองคือ พญาฟ้าแดด มีพระมเหสีชื่อ พระนางจันทาเทวี (เขียวค่อม) มีพระธิดาชื่อ พระนางฟ้าหยาด เป็นผู้ที่มีสิริโฉม งดงามมาก เป็นที่หวงแหนของพระราชบิดามารดา พญาฟ้าแดดได้ให้ช่างสร้างปราสาทเสาเดียวไว้กลางน้ำ โดยใช้ศิลาแลงในการก่อสร้าง บริเวณนี้ปัจจุบันเรียกว่า “โนนฟ้าแดด” นอกจากนั้นมีการขุดสระไว้รอบเมือง มีคูค่ายและเชิงเนิน มีหอคอยที่แข็งแรง สระที่ขุดไว้ปัจจุบันเป็นหนองน้ำสาธารณะ เมืองลูกหลวงของเมืองฟ้า แดด คือเมืองสงยางมอบให้อนุชาชื่อพญาอิสูรย์ (เจ้าฟ้าระงึม) เป็นผู้ครองเมือง เมืองทั้งสองห่างกัน 2 กิโลเมตร เลยรวมกันเรียกว่า “เมืองฟ้าแดดสงยาง” เมืองเซียงโสม เป็นเมืองหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับ เมืองฟ้าแดด มีพญาจันทราชเป็นผู้ปกครองและจะมีเทศกาลเล่นหมากรุก และตีคลี เป็นประเพณี ใครแพ้ ชนะ ก็จะส่งส่วยกินเมืองตามประเพณี ครั้งหนึ่งพญาจันทราชได้ออกล่าสัตว์ และต่อไก่ มุ่งหน้าลงมาทางใต้ จนถึงหนองเลิง ได้หลงทางเข้าไปในอุทยานของนางฟ้าหยาด เมื่อพบนางฟ้าหยาดก็เกิดความรักใคร่ชอบพอกัน ครั้นเดินทางกลับเมืองเซียงโสม ได้มอบให้ขุนเล็ง ขุนดาน นำเครื่องบรรณาการมาสู่ขอนางฟ้าหยาด แต่ไม่สำเร็จ พญาจันทราชจึงยกไพร่พล เคลื่อนขบวนทัพมาตีเมืองฟ้าแดดสงยาง โดยขอความช่วยเหลือไปยังเมือง เซียงสง เซียงสา เซียงเครือ ท่างาม น้ำดอกไม้ สาบุตรกุดดอก ให้ส่งกองทัพมาช่วย ฝ่ายพญาฟ้าแดดเมื่อทราบข่าว ก็ขอความช่วยเหลือจากเมืองสงยางผู้เป็นอนุชามาช่วยรบ เมื่อเกิดสงครามคนล้มตายเป็นจำนวนมาก พญาจันทราชสิ้นพระชนม์บนคอช้าง แม่ทัพนายกองที่ติดตามก็ยอมแพ้ เมื่อนางฟ้าหยาดทราบข่าวก็มี ความเศร้าโศกจนสิ้นชีวิตบนปราสาทกลางน้ำ ต่อมาพญาฟ้าแดดได้นำศพของพระนางฟ้าหยาด และศพพญาจันทราชบรรจุลงในหีบทองคำ ตกแต่ง อย่างสมพระเกียรติ ให้สร้างเจดีย์คู่เป็นอนุสรณ์ไว้ ปัจจุบันอยู่ทางทิศตะวันตก ของโนนเมืองฟ้าแดดสงยาง ก่อนที่จะบรรจุอัฐิของนางฟ้าหยาดกับพญาจันทราช ได้รับสั่งให้ช่างหล่อพระพุทธรูป และเทวรูปทองคำ จำนวน 84,000 องค์ ประกาศให้ชาวเมืองฟ้าแดดสงยางหล่อพระพุทธรูปทุกหลังคาบ้าน โดยให้หล่อด้วยทองคำ อิฐ หิน หรือดินเผาแล้วแต่ศรัทธา แล้วบรรจุไว้ที่เจดีย์คู่ เพื่อเป็นการบูชา และล้างบาปที่ได้กระทำไว้ จากนั้นได้มอบให้พญาธรรม ไปครองเมืองเซียงโสม ส่งบรรณาการแก่เมืองฟ้าแดดประจำทุกปี ส่วนพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นไม่ปรากฏแน่ชัดในการสร้าง (จากการสัมภาษณ์)

บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2116

  16.581859,103.571117

ค้นหา

แนะนำสถานที่ใหม่  

สำรวจขอนแก่น  

สำรวจอุดรธานี  

สำรวจสกลนคร  

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*