9:20 pm - วันจันทร์ ธันวาคม 17, 2018

  Tag Archives: ผญาอีสาน

  คำสอนเกี่ยวกับของเด็กเล่น

  Written by | พฤศจิกายน 23, 2018 | 1
  ของเล่นเด็ก
  ครรลองของคนอีสานมีคำบอกคำสอนตั้งแต่ขั้นตอนการเกิดจนถึงหลังความตาย สอดแทรกข้อคิดต่างๆโดยเอาความเชื่อโยงเข้ามา เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือและยึดถือปฏิบัติกันมา เช่น เรื่อง “คะลำ” หรือข้อห้ามข้อปฏิบัติ บางอย่างเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าห้ามทำ ทำไม เพราะวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป สังคมที่เปลี่ยนไปเลยทำให้เข้าใจสิ่งเหล่านั้นยากขึ้น

  การ “อยู่ไฟ” ของหญิงหลังคลอด

  Written by | ตุลาคม 7, 2015 | 0
  การอยู่ไฟ
  ผญาอีสาน ที่เขียนเป็นตำรา อธิบายเกี่ยวกับการอยู่ไฟ การอยู่ไฟนั้นโบราณเผิ่นว่ายาก เรียกอยู่กรรมแท้ๆ นอนเฝ้าถ่านไฟ ทั้งบางตัวกินน้ำร้อน ทั้งจ่อยผอมโซ กินแต่ของของเค็มก็เพื่อเบาบางเพื้อ เป็นกรรมแท้แนวใด๋ก็ลำบาก หม้อก็เรียกหม้อหรรมถืกต้องโบราณเฒ่าแต่หลัง ต้องอาบแต่น้ำร้อนให้มีเลือดลมดี