ป้ายกำกับ : ผญาอีสาน

ผญาสอนสะใภ้ สอนลูกสะใภ้ สอนหลานสะใภ้ เป็นภาษาอีสาน

ผญาสอนสะใภ้ สอนลูกสะใภ้ สอนหลานสะใภ้ เป็นภาษาอีสาน

คำผญาอีสานสอนสะใภ้ สำหรับสอนลูกสะใภ้หรือหลานสะใภ้ให้รู้จักวางตัว สิ่งไหนที่ควรทำ สิ่งไหนที่ไม่ควรทำในรูปแบบฉบับผญาภาษาอีสาน
ผญาคำสอน เตือนใจ พร้อมคำแปล รวบรวมไว้มากที่สุด

ผญาคำสอน เตือนใจ พร้อมคำแปล รวบรวมไว้มากที่สุด

ผญาคำสอน คือคำกล่าวสอนใจแฝงคติธรรม ถ้อยคำไพเราะ สละสลวย เป็นความเปรียบอุปมาอุปไมย ให้ผู้ฟังคิดดีความ ผู้ฟังนำไปปฏิบัติตามจะเป็นคนดีมีคุณธรรม เป็นคำกล่าวอิงหลักธรรมทางพุทธศาสนา และจารีตประเพณี