บทความป้ายกำกับ : หอยถูกหลอก

หอยฟด

หอยฟด

ชื่ออาหาร           หอยฟด ชื่อภาษาไทย       พระสังข์ลุยทุ่ง ชื่อภาษาอังกฤษ   Magic Shell ภาคอีสานเป็นพื้นที่ห่างไกลทะเล อาหารการกินจึงต้องอาศัย ระบบนิเวศของท้อง …