คำขวัญจังหวัด ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

คำขวัญจังหวัด ศรีสะเกษ “หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี” จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ลักษณะภูมิประเทศทางตอนใต้เป็นที่สูง และค่อย ๆ ลาดต่ำไปทางเหนือลงสู่ลุ่มแม่น้ำมูลซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด ปัจจุบันมีเนื้อที่ 8,840 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยอำเภอ 22

คำขวัญศรีสะเกษ

คำขวัญศรีสะเกษ

 


1 ความเห็นที่มีต่อคำขวัญจังหวัด ศรีสะเกษ

  • จุุฑามาศ ยอดแก้ว พูดว่า:

    เปลีี่่ยนคำขวัญให้เข้ากับยุุคสมัยก็ดีนะคะอย่่ายึดติดกับอะไรเดีมๆนักเลย

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*