1:22 am - วันอังคาร พฤศจิกายน 13, 2018

  คำขวัญจังหวัด ศรีสะเกษ

  Written by | มกราคม 13, 2015 | 1
  ศรีสะเกษ
  ศรีสะเกษ

  คำขวัญจังหวัด ศรีสะเกษ “หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี” จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ลักษณะภูมิประเทศทางตอนใต้เป็นที่สูง และค่อย ๆ ลาดต่ำไปทางเหนือลงสู่ลุ่มแม่น้ำมูลซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด ปัจจุบันมีเนื้อที่ 8,840 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยอำเภอ 22

  คำขวัญศรีสะเกษ

  คำขวัญศรีสะเกษ

  Filed in: คลังความรู้

  One Response to “คำขวัญจังหวัด ศรีสะเกษ”

  1. จุุฑามาศ ยอดแก้ว
   มกราคม 21, 2018 at 7:44 pm #

   เปลีี่่ยนคำขวัญให้เข้ากับยุุคสมัยก็ดีนะคะอย่่ายึดติดกับอะไรเดีมๆนักเลย

  แสดงความคิดเห็น