“หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม” ละสังขาร

หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม

‘หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม’ ละสังขาร

หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม วัดป่าแก้วชุมพล ได้ละสังขารอย่างสงบ ณ กุฎิ วัดป่าแก้วบ้านชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.20 น.

ทีมงานอีสานร้อยแปดและศิษยานุศิษย์ขอน้อมกราบขอขมาต่อสรีระสังขารองค์หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม กรรมใดที่ลูกได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อองค์หลวงปู่ทั้ง กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทั้งที่ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ขอองค์หลวงปู่ได้โปรดเมตตาประทานงดโทษให้แก่ลูกนับจากนี้เป็นต้นไปเทอญ

ประวัติอาพาธ ‘หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม’

หลวงปู่มีอาการไอมาประมาณหนึ่งเดือนร่วมกับไข้ต่ำๆบางครั้ง ก่อนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินได้ถวายการรักษาหลวงปู่เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ผลการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอก พบว่ามีก้อนในปอดด้านซ้าย เมื่อเอ็กซเรย์ซ้ำในวันที่ 7 มีนาคม 2561 พบว่าเริ่มมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้าย จึงได้กราบเรียนหลวงปู่ทราบ หลวงปู่มีเจตนาต้องการรักษาที่หอสงฆ์อาพาธในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินและที่วัดป่าแก้วชุมพล

ต่อมาทางคณะแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ได้ขอโอกาสให้หลวงปู่เมตตาเพื่อตรวจวินิจฉัยด้วยการส่องกล้อง (Bronchoscope) เพื่อนำชิ้นเนื้อไปตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัด โดยทางโรงพยาบาลจะได้ประสานคณะแพทย์จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นให้มาตรวจวินิจฉัยด้วยการส่องกล้อง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพพระราชสว่างแดนดิน ทางหลวงปู่ได้เมตตาอนุญาตให้ดำเนินการได้ ทางคณะแพทย์จึงได้เตรียมการและดำเนินการส่องกล้องหลอดลมที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ผลการตรวจชิ้นเนื้อพบเป็นมะเร็งปอด ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้กราบเรียนหลวงปู่เพื่อตรวจรักษาเพิ่มเติมด้วยการฉายรังสีเพื่อหวังที่จะรักษาธาตุขันธ์หลวงปู่ให้ยืนยาวที่สุด หลวงปู่ได้เมตตาอนุญาติให้ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 หลวงปู่ได้รับการตรวรรักษาจนครบการรักษาและตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมพบว่า มะเร็งมีการลุกลามไปที่ปอดข้างขวา , ตับ หลวงปู่กลับมาพักรักษาตัวต่อที่วัดป่าแก้วชุมพล ในวันที่ 11 เมษายน 2561

หลวงปู่กลับมาพักผ่อนที่วัดป่าแก้วชุมพล ยังคงมีอาการไอ , แน่นท้อง ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินได้ติดตามถวายการรักษาที่วัดอย่างใกล้ชิด หลวงปู่มีอาการซีด ได้กราบนิมนต์มาถวายการรักษาตัวด้วยการให้เลือดในวันที่ 14 เมษายน 2561 หลววงปู่ยังไอบ้างและมีอาการแน่นท้องมาโดยตลอด และพบว่าหลวงปู่เริ่มมีเม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือดต่ำลงเรื่อยๆ ทางคณะแพทย์จึงกราบนิมนต์หลวงปู่ไปตรวจประเมินที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์อีกครึั้งหนึ่ง หลวงปู่ได้กรุณาอนุญาต ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินจึงได้ส่งหลวงปู่ไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ผลการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมพบว่ามีการลุกลามเพิ่มขึ้นของมะเร็งปอด ไปยังปิดด้านขวา , ตับ , ต่อมหมวกไต , ต่อมน้ำเหลืองในช่องท้อง ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้กราบเรียนหลวงปู่ทราบ ถวายการรักษาต่อเนื่องที่วัดป่าแก้วชุมพลโดยใกล้ชิด

ในเช้าวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ผลเลือดของหลวงปู่มีเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดต่ำลงไปอีก ทางคณะแพทย์ได้แจ้งต่อหลวงปู่เพื่อขอถวายยารักษาการติดเชื้อ หลวงปู่ได้ปรารถว่า “เอาหละ พอแล้ว” และได้ปฏิเสธยา น้ำเกลือ ,ตลอดจนออกซิเจนและเครื่องติดตามสัญญาณชีพทั้งหมด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน นพ.วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ จึงได้กราบเรียนพระอาจารย์ที่ดูแลหลวงปู่โดยใกล้ชิด เพื่อขออนุญาตแจ้งอาการหลวงปู่ให้ครูบาอาจารย์ผู้ใกล้ชิดทราบ เมื่อได้รับอนุญาตจึงได้แจ้งข่างแก่ครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้เคียงให้มาร่วมประชุมและคาราวะหลวงปู่ในเวลาใกล้เที่ยง ครูบาอาจารย์ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ได้ให้คำแนะนำแก่คณะแพทย์ถึงวิธรการปฏิบัติต่อหลวงปู่ในขณะจะละธาตุขันธ์ ซึ่งทางคณะแพทย์และพยาบาลได้กราบอนุโมทนาด้วยความซาบซึ้งในจิต และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างใกล้ชิด โดยเฝ้าดูความสงบไม่รบกวนองค์หลวงปู่อีกเลย มีเพียงคูบาอาจารย์ผู้ดูแลโดยสงบอย่างใกล้ชิด

จนกระทั่งเวลา 15.20 น. พระอาจารย์ผู้ดูแลหลวงปู่โดยใกล้ชิดได้ออกมาขอให้คณะแพทย์และพยาบาลเข้าไปตรวจหลวงปู่ เพราะหลวงปู่สงบนิ่งและคลำชีพจรไม่ได้ คณะแพทย์และพยาบาลโดย นพ.วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ได้เข้าไปตรวจหลวงปู่และขออนุญาตครูบาอาจารย์เพื่อติดเครื่องวัดสัญญาณชีพ ผลการตรวจไม่พบสัญญาณชีพของคลื่นหัวใจ ,ชีพจร หลวงปู่ได้ละธาตุขันธ์โดยสงบและงดงามที่สุดตามวิถีของอริยสงฆ์อย่างสมบูรณ์ ณ เวลา 15.20 น. รวมอายุได้ 78 ปี 11 เดือน 29 วัน พรรษา 58

ลงชื่อ นายแพทย์วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

 

วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร  https://www.facebook.com/watpakaewchumpon/


กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*