4 ปัจจัยที่ควรรู้ก่อนซื้อเครื่องพิมพ์ สำหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์

ธุรกิจสิ่งพิมพ์

เนื่องด้วยเทคโนโลยีและความทันสมัยในปัจจุบัน ทำให้หลายคนอาจคิดว่าธุรกิจสิ่งพิมพ์ได้พังทลายและเริ่มเสื่อมถอยลงแล้ว ซึ่งถึงแม้ว่าจะจำนวนการใช้งานสิ่งพิมพ์จะมีจำนวนลดลงอย่างชัดเจน แต่ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจสิ่งพิมพ์จะตายไปในที่สุด เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีหลายสิ่งที่การทำงานในรูปแบบดิจิทัลไม่สามารถทดแทนสิ่งพิมพ์ได้ ซึ่งเครื่องพิมพ์ก็เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์ จึงมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเลือกเครื่องพิมพ์ สำหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์ ดังนี้

เครื่องพิมพ์ สำหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์
เครื่องพิมพ์ สำหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์

1. พิมพ์งานได้รวดเร็ว ความผิดพลาดน้อย

เนื่องจากทุกการพิมพ์ออกมาเท่ากับการสูญเสียกระดาษและหมึก ซึ่งทั้งหมดล้วนต้องถูกตีออกมาเป็นราคาต้นทุน หากเครื่องไม่เสถียรจนทำให้เกิดความผิดพลาดเป็นประจำ นอกจากจะทำให้เสียต้นทุนแล้ว ก็ยังเสียเวลาที่ต้องพิมพ์ใหม่ ซึ่งหากเครื่องพิมพ์ไม่สามารถผลิตงานได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาในการพิมพ์งาน การพิมพ์งานได้อย่างรวดเร็วจะทำให้มีเวลาในการผลิตชิ้นงานได้มากกว่าเดิม ถ้าต้องคิดต้นทุนจากเวลาในการผลิตเครื่องพิมพ์ สำหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่สามารถพิมพ์งานออกมาได้อย่างรวดเร็ว จะถือว่าช่วยเกื้อหนุนต่อการทำธุรกิจได้ดีที่สุด ซึ่งในส่วนนี้ก็จะส่งผลต่อการส่งมอบงานที่จะสามารถทำให้ลูกค้าประทับใจด้วยเช่นกัน เพราะยิ่งความผิดพลาดน้อย ยิ่งทำให้ได้งานตามกำหนด แต่หากเกิดความผิดพลากขึ้นก็อาจส่งผลต่อการส่งต่องาน ทำให้ต้องเพิ่มเวลาในการผลิต ส่งผลต่อลูกค้าโดยตรง

2. ประสิทธิภาพงานพิมพ์สูง

ความละเอียดของชิ้นงานเป็นสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยในธุรกิจสิ่งพิมพ์ เพราะในปัจจุบันที่คู่แข่งไม่ได้มีเยอะเท่าสมัยก่อน จึงเกิดการประชันคุณภาพที่สูงขึ้นมาก โรงพิมพ์ที่มีเครื่องพิมพ์ที่สามารถผลิตงานคุณภาพสูงได้จึงถือว่ามีภาษีได้เปรียบ เพราะแน่นอนว่าผู้บริโภคทุกคนก็ต้องการผลงานที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งท่ามกลางตัวเลือกมากมายหากไม่สามารถพิมพ์ผลงานที่ดีได้ ก็อาจทำให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ของเราแพ้ได้ง่ายขึ้น

3. เลือกเครื่องพิมพ์ที่เหมาะกับธุรกิจ

ธุรกิจสิ่งพิมพ์ไม่ได้มีแค่ชนิดเดียว ต้องหาจุดเด่นที่อยากขายให้เจอ ว่าต้องการผลิตหนังสือ นิตยสาร หรือคิดว่าจะใช้กับกระดาษแบบไหนในรูปแบบไหนมากที่สุด เพราะถึงแม้อาจจะพิมพ์ได้เหมือนกัน แต่เครื่องพิมพ์แต่ละเครื่องก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นสำหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์ การเลือกชิ้นงานให้ชัดเจนแต่แรก และลงทุนให้ถูกตั้งแต่เริ่มว่าควรใช้เครื่องพิมพ์ สำหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์ประเภทไหนเป็นหลัก เพราะการจะรับงานพิมพ์ได้ครบโดยที่จะรักษามาตรฐานของทุกงานให้ดีที่สุด ก็จำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์เครื่องจักรจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้มีต้นทุนดำเนินการสูง

4. มีราคาโดยรวมที่คุ้มค่า

ความคุ้มค่าในส่วนนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงราคาต่อเครื่อง แต่ต้องนึกถึงการใช้งานในระยะยาวที่ส่งผลต่อธุรกิจ ทั้งราคาหมึกพิมพ์ ค่าดูแลรักษาระยะยาวโดยรวม ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องนำมาบวกรวมกันเป็นต้นทุนต่อเดือนและคิดว่าเครื่องไหนที่เหมาะสมและให้ความคุ้มค่าได้มากที่สุด