แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ขนาด 5 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1:1

แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ขนาด 5 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1:1

แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ขนาด 5 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1:1 จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

รายละเอียด

  • โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
  • หนองน้ำ ขุดเป็นตะพักทุกระดับ 1 เมตร กระจายทั่วพื้นที่ เพื่อสร้างความชุ่มชื้น ขนาด 10×15 เมตร จำนวน 2 ลูก
  • นา ร่องรอบคันนาขนาด 1 เมตร ลึก 0.5 เมตร
  • คูคลองไส้ไก่ เพื่อการกระจายความชุ่มชื้น
  • คันนาทองคำ ปลูกพืชบนคันนาขนาดใหญ่ สูง 1 เมตร เพื่อกักเก็บน้ำ
  • ฝาย
  • อาคาร
  • ลานอเนกประสงค์
แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ขนาด 5 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1:1
แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ขนาด 5 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1:1

2 ความเห็นที่มีต่อแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ขนาด 5 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1:1

กรุณาแสดงความคิดเห็นของคุณ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*