Monthly Archives : กุมภาพันธ์ 2018

นับเลข 1-10 ภาษาอีสาน

นับเลข 1-10 ภาษาอีสาน

ภาษาอีสาน ทุกวันนี้แทบจะกลายเป็นภาษาที่ได้ยินทั่วไป ไม่ว่าจะอยู่ภาคกลาง เหนือ ใต้ ก็มักจะได้ยินสำเนียงอีสานที่เป็นเอกลักษณ์อยู่ทุกที่  อีสานร้อยแปดจึงนำวิธีการออกเสียงภาษาอีสานมานำเสนอ อาจจะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาอีสานเพิ่มเติม เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ดูเพิ่มเติม