ความหมายของคำว่า "ย้อน"

ย้อน ภาษาอีสาน หมายถึง

ย้อน [ ย่อน ] : หมายถึง เพราะว่า

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ย้อน"

ย้อนให้เด็กน้อยเฮ็ด จั่งมันบ่คือ =  เพราะว่าให้เด็กทำ ถึงมันไม่ได้ดี

 บ่เคยคิดซัง ย้อนฮักคนฮู้ แปลว่า ไม่เคยคิดเกลียดชัง เพราะว่ารักคนดีคนนี้

[] อัพเดทล่าสุด : 0000-00-00 00:00:00
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด