ภาษาอีสานมาใหม่ 1 - 10 จาก 13444

 • พุ่นน่ะ
  แปลว่า : เป็นคำอุทาน ความหมายประมาณว่า อันแหนะ ,  ว้าว , โอ้โห , ฮั่นแน่ หรืออีกความหมายหนึ่ง พุ่นหนะ = โน่นไง
 • ภู
  แปลว่า : ภูเขา เขา มักจะพบในชื่อของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอหรือจังหวัด ของจังหวัดในภาคอีสาน
 • คำ
  แปลว่า : ทอง ทองคำ มักจะพบในชื่อของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอหรือจังหวัด ของจังหวัดในภาคอีสาน
 • ห้วย
  แปลว่า : ธารน้ำ ลำธาร มักจะพบในชื่อของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอหรือจังหวัด ของจังหวัดในภาคอีสาน
 • หนอง
  แปลว่า : ที่ลุ่มน้ำขัง บึง มักจะพบในชื่อของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอหรือจังหวัด ของจังหวัดในภาคอีสาน
 • วัง
  แปลว่า : วังน้ำ มักจะพบในชื่อของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอหรือจังหวัด ของจังหวัดในภาคอีสาน
 • โนน
  แปลว่า : ที่สูง มักจะพบในชื่อของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอหรือจังหวัด ของจังหวัดในภาคอีสาน
 • น้ำ
  แปลว่า : แม่แน่ มักจะพบในชื่อของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอหรือจังหวัด ของจังหวัดในภาคอีสาน
 • เซียง
  แปลว่า : เมือง มักจะพบในชื่อของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอหรือจังหวัด ของจังหวัดในภาคอีสาน
 • ปาก
  แปลว่า : ปากแม่น้ำ มักจะพบในชื่อของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอหรือจังหวัด ของจังหวัดในภาคอีสาน