ภาษาอีสานมาใหม่ 1 - 10 จาก 13399

 • ฝาแถบตอง
  แปลว่า : ผนังบ้านที่ทำด้วยใบตองกุง สานทับด้วยไม้ไผ่
 • หน้ายาก
  แปลว่า : ทำหน้ามุ่ย อาการไม่พอใจ อาการโมโหแสดงออกทางสีหน้า สีหน้าท่าทางออก
 • ไม้แส้
  แปลว่า : ไม้เรียว
 • เกือก
  แปลว่า : เกลือก เกลือกกลิ้ง
 • แส้
  แปลว่า : ไม้เรียว
 • คันฟอย
  แปลว่า : ไม้กวาด ด้ามไม้กวาด
 • ส่าม
  แปลว่า : ปลูกพืชเพื่อซ่อมแซมในส่วนที่ตาย
 • เลข
  แปลว่า : หวย, หวยใต้ดิน
 • โหม่
  แปลว่า : กินตั้งตัว,ลักษณะการกินของชิ้นใหญ่ๆ โดยไม่แบ่งให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อน, กินทั้งชิ้น โดย เอาเข้าปากทีเดียว
 • เง็บ
  แปลว่า : เย็บ ทำให้ติดกันโดยใช้เข็มร้อยด้ายหรือเชือกเป็นต้นแทงขึ้นแทงลง เช่น เย็บผ้า เย็บกระสอบ, ใช้ตอกหรือหวายเป็นต้นที่มีปลายแหลมแทงขึ้นลงเพื่อร้อยสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ติดกัน เช่น เย็บจาก, ใช้เครื่องอุปกรณ์กดทำให้กระดาษติดกันด้วยลวดเย็บ เช่น เย็บกระดาษ, กลัดให้ติดกันด้วยไม้กลัดเป็นต้น เช่น เย็บกระทง.