มาใหม่ 1 - 10 จาก 12625

 • โสตะ
  แปลว่า : กระแส สายน้ำ (ป.).
 • โสม
  แปลว่า : พระจันทร์ (ป. ส.).
 • แล่งผ้า
  แปลว่า : ฉีกผ้าให้ขาดเป็นชิ้น ๆ
 • แวง
  แปลว่า : พืชน้ำชนิดหนึ่ง คล้ายต้นกก ลำต้นสามเหลี่ยม เรียก ต้นแวง หอกที่มีรูปสามเหลี่ยมเหมือนต้นแวง เรียก หอกแวง.
 • แม่
  แปลว่า : หญิงผู้ให้กำเนิดแก่ลูก เรียก แม่ แม่นั้นมีทั้งดีและชั่ว โบราณท่านจำแนกไว้เป็นหลายประเภท.
 • แม้วซอด
  แปลว่า : ชนชาวเขาเผ่าแม้วอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยที่ผสมพันธุ์กับเผ่าอื่น
 • แส้
  แปลว่า : ปลาหรือเนื้อที่ทำเป็นริ้วๆ ตากให้แห้ง เรียก ปลาแส้ ชิ้นแส้ ไม้เรียวหรือเส้นหวายที่ฟั่นเป็นเกลียวสำหรับตีม้าให้วิ่ง เรียก แส้ตีม้า ไม้เรียวสำหรับตีเด็กเรียก แส้ตีเด็กน้อย.
 • เห็ด
  แปลว่า : พืชจำพวกหนึ่ง มักเกิดตามดินและตามต้นไม้ เกิดตามขอนไม้ผุเรียก เห้ดกระด้าง เกิดตามขอนไม้แก่นเรียก เห้ดหูหนู เกิดตามตอเรียก เห็ดตอ เช่น เห็ดตอไผ่ เห็ดตอกล้วย เกิดตามดินเรียก เห็ดระโงก เห็ดปลวก เห็ดถ่าน เห็ดเผิ้ง เห็ดไค เป็นต้น.
 • โสทก
  แปลว่า : น้ำ ลำคลอง ทางน้ำ (ป. ส.).
 • แสง
  แปลว่า : ความสว่าง สิ่งที่ทำให้ดวงตาแลเห็น เช่น แสงพระอาทิตย์ แสงพระจันทร์ แสงดาว แสงตะเกียง แสงกระบอง.