ภาษาอีสานมาใหม่ 1 - 10 จาก 13417

 • เหม็นกุย
  แปลว่า : เหม็นสาบ มีกลิ่นสาบ
 • งานบุญแจกข้าว
  แปลว่า : การทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องที่ได้ล่วงลับไปแล้ว
 • บุญกระดูก
  แปลว่า : การทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
 • เบิ่งแยง
  แปลว่า : ดูแลเอาใจใส่
 • ผิดไผ
  แปลว่า : ผิดตรงไหน หนักหัวใคร ทำให้ใครเดือดร้อน
 • จ่า
  แปลว่า : พูดขึ้น
 • อืดลืด
  แปลว่า : สกปรก มอมแมม ดูแล้วไม่สะอาดสะอ้าน
 • เฮ็ดคือเนาะ
  แปลว่า : เป็นการพูดประชดประชันในสิ่งที่รู้สึกว่ามากล้น มากเกินไป เกินกว่าเหตุ
 • สื่ม
  แปลว่า : กระซิบ, กระซิบที่หูเบาๆ
 • กืดลืด
  แปลว่า : สกปรก มอมแมม ดูแล้วไม่สะอาดสะอ้าน