ภาษาอีสานมาใหม่ 1 - 10 จาก 13401

 • แอบแซบ
  แปลว่า : กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีเจตนาไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ, ทำลับหลัง, ลับ ๆ ล่อ ๆ
 • ถะแมะ
  แปลว่า : สิ ความเหมายเดียวกับคำว่า ถะแหมะ
 • ฝาแถบตอง
  แปลว่า : ผนังบ้านที่ทำด้วยใบตองกุง สานทับด้วยไม้ไผ่
 • หน้ายาก
  แปลว่า : ทำหน้ามุ่ย อาการไม่พอใจ อาการโมโหแสดงออกทางสีหน้า สีหน้าท่าทางออก
 • ไม้แส้
  แปลว่า : ไม้เรียว
 • เกือก
  แปลว่า : เกลือก เกลือกกลิ้ง
 • แส้
  แปลว่า : ไม้เรียว
 • คันฟอย
  แปลว่า : ไม้กวาด ด้ามไม้กวาด
 • ส่าม
  แปลว่า : ปลูกพืชเพื่อซ่อมแซมในส่วนที่ตาย
 • เลข
  แปลว่า : หวย, หวยใต้ดิน