มาใหม่ 1 - 10 จาก 12143

 • ญ่อน
  แปลว่า : ฟ้อน
 • ปลาบ้อน
  แปลว่า : ปลาผุด
 • สิงึดติ
  แปลว่า : จะไปแคร์ทำไม,เฉย ๆ
 • สาวแวง
  แปลว่า : แตกเนื้อสาว,วัยรุ่น,เอ๊าะๆ
 • ผิว
  แปลว่า : ผิวปาก เป่าลมออกจากปากให้มีเสียงดังเป็นเพลงต่างๆ เรียก ผิวปาก.
 • ไสยาสน์
  แปลว่า : อาสนะสำหรับปูนอน ได้แก่ เสื่อและสาด เป็นต้น.
 • พจนารถ
  แปลว่า : เนื้อความของคำพูด (ส.).
 • ใหญ่บ่ถืกทหาร
  แปลว่า : ใช้เรียกคนที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง แต่อ่อนแอ ปวกเปียก หรือทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน  วลีนี้มีที่มาจากในสมัยก่อน คนที่จะเป็นทหารได้ จะต้องมีร่างกายใหญ่โตแข็งแรง ดังนั้นถ้าใครที่แข็งแรงสมบูรณ์แต่ไม่สามารถเป็นทหารได้ จึงเป็นคำเปรียบเทียบว่า ใหญ่บ่ถืกทหาร
 • ไส่
  แปลว่า : ผลมะระ มะระเป็นพรรณไม้เถาชนิดหนึ่ง ชอบเกิดตามรั้วบ้าน มีรสขมและมีลูก ใช้กินเป็นอาหารได้ เรียก ผักไส่.
 • ไผท
  แปลว่า : แผ่นดิน (ข. ไผท).