• หมกกบ
  แปลว่า : ชื่ออาหารอีสานชนิดหนึ่ง ใช้กบเป็นวัตถุดิบหลัก และมีผักพื้นบ้านเป็นวัตถุดิบรอง ปรุงรสและคลุกเค้าส่วนผสม ห่อด้วยใบตองหรือใบยอ นำไปทำให้สุกด้วยวิะีเผาบนถ่านไฟอ่อน ๆ หรือจะนึ่งก็ได้
 • ตอนได๋
  แปลว่า : ตอนไหน , เมื่อไหร่
 • กะงามกะหยัง
  แปลว่า : ก็สวยก็พอจะมีอะไรอยู่ (ก็ฉันสวย)
 • รถลง
  แปลว่า : รถเกิดอุบัติเหตุ , อุบัติเหตุทางรถ
 • เป็นหลาย
  แปลว่า : เป็นเอามาก, เป็นอะไรมากไหม,เป็นเยอะ,อาการหนัก
 • หยับเอากัน
  แปลว่า : ขยับเข้ามา ขยับเข้ามาใกล้ ๆ กัน , ขยับชิด ๆ กัน เพื่อให้มีพื้นที่รองรับสมาชิกอื่นด้วย
 • เขยออก
  แปลว่า : เปิดออก เช่น เขยฝาขวดออกให้แหน่ แปลว่า เปิดฝาขวดออกให้หน่อย
 • บ่แซบ
  แปลว่า : ไม่อร่อย
 • เว่าดู๋
  แปลว่า : พูดบ่อย พูดมาก พูดเยอะ
 • เว่าเก่ง
  แปลว่า : พูดเก่ง , พูดเยอะ