ภาษาอีสานมาใหม่ 1 - 10 จาก 17431

 • ลอยอองลอง
  แปลว่า : ว. ลอยขึ้นไปแบบไม่มีอุปสรรค ดำเนินไปโดยไม่มีอะไรกีดขวาง เช่น โคมไฟลอยอ่องล่อง ๆ ขึ้นไปเทิงฟ้า
 • ลอยอ่องล่อง
  แปลว่า : ว. ลอยขึ้นไปแบบไม่มีอุปสรรค ดำเนินไปโดยไม่มีอะไรกีดขวาง เช่น โคมไฟลอยอ่องล่อง ๆ ขึ้นไปเทิงฟ้า
 • เฮียงกันลองซอง
  แปลว่า : ว. เคียงคู่กันไป คู่กันไปแบบที่ไม่มีใครนำหรือตาม คู่กันอย่างเหมาะสม ดูเพิ่มเติม อ้อยต้อย
 • ลูกเขยเฮ็ดสิตายบ่ท่อลูกชายนอนอยู่เฮือน
  แปลว่า : ลูกเขยทำงานเกือบตาย แต่คนเป็นแม่ยายก็ไม่เห็นคุณค่า แต่กลับให้คุณค่าลูกชายตัวเองที่นอนอยู่บ้านเฉย ๆ เป็นการเปรียบเทียบว่าคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิด หรือลำเอียงเห็นแก่คนในครอบครัวโดยไม่ได้ดูการกระทำว่าถูกหรือผิด
 • ลูกเขยเฮ็ดสิตายบ่ท่อลูกชายนอนอยู่บ้าน
  แปลว่า : ลูกเขยทำงานเกือบตาย แต่คนเป็นแม่ยายก็ไม่เห็นคุณค่า แต่กลับให้คุณค่าลูกชายตัวเองที่นอนอยู่บ้านเฉย ๆ  เป็นการเปรียบเทียบว่าคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิด หรือลำเอียงเห็นแก่คนในครอบครัวโดยไม่ได้ดูการกระทำว่าถูกหรือผิด
 • คึดฮอดคนตายเสียดายคนยัง
  แปลว่า : คิดถึงคนที่ล่วงลับไปแล้ว คิดถึงคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ณ ขณะที่พูด ใช้พูดเมื่อกำลังพบเจอสิ่งดี ๆ หรือน่าประทับใจ เช่น ได้กินอาหารดี ๆ อร่อย ๆ เป็นต้น
 • คิดฮอดคนตายเสียดายคนยัง
  แปลว่า : คิดถึงคนที่ล่วงลับไปแล้ว คิดถึงคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ณ ขณะที่พูด ใช้พูดเมื่อกำลังพบเจอสิ่งดี ๆ หรือน่าประทับใจ เช่น ได้กินอาหารดี ๆ อร่อย ๆ เป็นต้น
 • คึดฮอดผู้ตายเสียดายผู้ยัง
  แปลว่า : คิดถึงคนที่ล่วงลับไปแล้ว คิดถึงคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ณ ขณะที่พูด ใช้พูดเมื่อกำลังพบเจอสิ่งดี ๆ หรือน่าประทับใจ เช่น ได้กินอาหารดี ๆ อร่อย ๆ เป็นต้น
 • คิดฮอดผู้ตายเสียดายผู้ยัง
  แปลว่า : คิดถึงคนที่ล่วงลับไปแล้ว คิดถึงคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ณ ขณะที่พูด ใช้พูดเมื่อกำลังพบเจอสิ่งดี ๆ หรือน่าประทับใจ เช่น ได้กินอาหารดี ๆ อร่อย ๆ เป็นต้น
 • อ๊ะยะ
  แปลว่า : ว. มีมากมาย มีเยอะ กองเป็นภูเขาเลากา เช่น กองอ๊ะยะ , เต็มอ๊ะยะ