• ตันดัง
  แปลว่า : คัดจมูก
 • สั่งขี้มูก
  แปลว่า : ทำให้น้ำมูกออกจากรูจมูกโดยการใช้ลมจากปอดขับออกมา สั่งน้ำมูกออกมา
 • แกะขี้ดัง
  แปลว่า : แทะขี้จมูก
 • บาดสิว่า
  แปลว่า : พูดมาได้ไง , พูดมาได้ยังไง
 • เว่าแล้วกะไป
  แปลว่า : พูดเสร็จก็ไป , ว่าไปก็ไป , พูดเสร็จแล้วไปล่ะ, พูดจบแล้วก็ไปกันเลย
 • แนเปี๋ยง
  แปลว่า : สิ, หน่อยสิ เช่น กะซอยแนเปี๋ยง แปลว่า ก็มาช่วยกันหน่อยสิ
 • เปี๋ยง
  แปลว่า : ไม่ได้หรือไง ไม่ได้หรือ เช่น อยู่ซือ ๆ เปี๋ยง แปลว่า อยู่เฉย ๆ ไม่ได้หรือ
 • หยังกะด้อ
  แปลว่า : จะ...ทำไมนักหนา เช่น สิฟ่าวหยังกะด้อ แปลว่า จะรีบอะไรนักหนา
 • อยู่เมาะเมาะแมะแมะ
  แปลว่า : ใช้ชีวิตอยู่ตามอัตภาพ การใช้ชีวิตไปเรื่อย ๆ ดำรงชีพแบบไม่หวือหวา
 • อยู่เมาะๆแมะๆ
  แปลว่า : ใช้ชีวิตอยู่ตามอัตภาพ การใช้ชีวิตไปเรื่อย ๆ ดำรงชีพแบบไม่หวือหวา