ภาษาอีสานมาใหม่ 1 - 10 จาก 13249

 • เต็ง
  แปลว่า : ทับไว้ ลักษณะวางไว้อยู่ด้านบนเพื่อไม่ให้สิ่งของเคลื่อนที่ หรือเก็งตัวเลข เต็งไฮโล เต็งโต๊ต
 • พ่อเฒ่า
  แปลว่า : พ่อตา พ่อของเมีย
 • อ่วย
  แปลว่า : เลี้ยว กลับ หันหน้า หันตัว หันหัว อ่วยหน่าอ่วยหลังกะคือ การงานติดพัน ยุ่งกับหน้าที่การงาน
 • ขี่สบป่อง
  แปลว่า : เป็นสำนวน พอดิบพอดี ไม่น่าเป็นไปได้ เรื่องเหลือเชื่อ ผีจับยัด
 • แมงระงำ
  แปลว่า : แมลงชื่อระงำ อยู่ตามท้องนา เอาสะหวิงไปซ่อนตามบวกควย
 • น้ำโฮ่ง
  แปลว่า : น้ำนอง ไหลนอง ฝายน้ำโฮ่ง เออล้น น้ำล้น ไหลบ่า ไหลบาก ไหลลาก
 • เยิบ
  แปลว่า : ขยับ เยิบออก เยิบเข่า ขะเยิบก็ว่า
 • เจ็บละเนาะ
  แปลว่า : เจ็บสิวะ ก็เจ็บสิ ไม่เจ็บได้ยังไง
 • ไคแหน่
  แปลว่า : ก็ยังชั่ว ดีขึ้น ดีกว่าเดิม ค่อนข้างพอใจ
 • หาน
  แปลว่า : กล้า กล้าหาร กล้าต่อตี ไม่กลัว ไม่เกรงกลัว หานตรงข้ามกับย่าน