มาใหม่ 1 - 10 จาก 13006

 • กะเชอ
  แปลว่า : ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ มีงาเหมือนข้องใส่ปลา
 • กะเชอเกวียน
  แปลว่า : ภาชนะใส่ข้าวเปลือกที่วางไว้บนเกวียนเทียมวัว สานด้วยไม้ไผ่
 • กะเมียน
  แปลว่า : กระด้งสำหรับใส่สำรับข้าว
 • ตาโล่
  แปลว่า : ตาโต, ตาโปน
 • กะดอง
  แปลว่า : กระดอง ส่วนแข็งที่หุ้มหลังสัตว์ เช่น กระดองเต่า กระดองปู กระดองตะพาบ
 • กะโดน
  แปลว่า : ต้นจิกใบอ่อนกินได้ มีรสฝาดนิด ๆ
 • กะด้ง
  แปลว่า : กระด้ง ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ ใช้ฝัดข้าว เรียกว่า กระด้งฝัดข้าว ใส่ตัวหม่อน เรียกว่า กระด้งมอน ถ้าใส่สำรับข้าวเรียก กะเมียน
 • กะซ่างมัน
  แปลว่า : ช่างหัวมัน
 • กระเชอข้าว
  แปลว่า : ภาชนะใส่ข้าวเปลือกวางไว้บนเกวียน
 • กะต่าเกีย
  แปลว่า : ตะกร้าใส่เกลือ