ภาษาอีสานมาใหม่ 21 - 30 จาก 13364

 • แพงคิง
  แปลว่า : หวงเนื้อหวงตัว,รักนวลสงวนตัว
 • มู่ลี่
  แปลว่า : ซ่อนหา , หมู่ลี่ หรือ หมากลี่ ก็ว่า
 • ขี้ใส่ใจ
  แปลว่า : หยามใจ , หยามมาก อาการ คนที่โดนหยามมากๆ
 • บ่ใจ
  แปลว่า : ไม่กล้า,ใจปลาซิว, ไม่แน่จริง, ใจเสาะ
 • ถืกยา
  แปลว่า : โดนยา หรืออีกความหมายหนึ่งคือ ยาเข้ากับโรคที่รักษา
 • เบิ่ด
  แปลว่า : เบิ่ด หรือ เบิด หมายถึง หมด
 • จั้ก
  แปลว่า : ไม่รู้ , ไม่ชี้ , ไม่ทราบ (เน้นเสียงสูง เพื่อเน้นย้ำว่าไม่รู้จริงๆ)
 • ตาย่าน
  แปลว่า : น่ากลัว
 • ลูกไหน
  แปลว่า : ลูกพลัม หรือ ลูกพรุน
 • คนมักย้อง
  แปลว่า : บ้าย้อ คนบ้าย่อ