ภาษาอีสานมาใหม่ 21 - 30 จาก 13400

 • อีคน
  แปลว่า : ใช้เรียกชื่อคน หรือตัวละคร ซึ่งอาจมีความหมายว่า คนเดียวหรือหลายคนไม่เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งก็ได้ เช่น อิคนในนิทานเรื่องนี้มีทั้งหมด 4 ตัว (ไม่เฉพาะเจาะจง) อิคน ตัวนี้ช่างใจร้ายจริง ๆ (ตัวใดตัวหนึ่ง) อิคน ก็เรียก ภาษาอีสานชนเผ่าลาวครับ จะพบมากแถบอำเภอกระนวน น้ำพอง และจังหวัดใกล้เคียงกาฬสินธุ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดอุดรอำเภอศรีธาต กุมภวาปี และสามารถพบกระจายไปทุกพื้นที่ในจังหวัดอีสานตอนบน
 • หงิบ
  แปลว่า : เย็บ ทำให้ติดกันโดยใช้เข็มร้อยด้ายหรือเชือกเป็นต้นแทงขึ้นแทงลง เช่น เย็บผ้า เย็บกระสอบ, ใช้ตอกหรือหวายเป็นต้นที่มีปลายแหลมแทงขึ้นลงเพื่อร้อยสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ติดกัน เช่น เย็บจาก, ใช้เครื่องอุปกรณ์กดทำให้กระดาษติดกันด้วยลวดเย็บ เช่น เย็บกระดาษ, กลัดให้ติดกันด้วยไม้กลัดเป็นต้น เช่น เย็บกระทง.
 • กวย
  แปลว่า : ไกว เช่ย กวยน้อง หมายถึง ไกวเปลกล่อมให้น้องนอน
 • อิคน
  แปลว่า : ใช้เรียกชื่อคน หรือตัวละคร ซึ่งอาจมีความหมายว่า คนเดียวหรือหลายคนไม่เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งก็ได้ เช่น อิคนในนิทานเรื่องนี้มีทั้งหมด 4 ตัว (ไม่เฉพาะเจาะจง) อิคน ตัวนี้ช่างใจร้ายจริง ๆ (ตัวใดตัวหนึ่ง) อิคน ก็เรียก ภาษาอีสานชนเผ่าลาวครับ จะพบมากแถบอำเภอกระนวน น้ำพอง และจังหวัดใกล้เคียงกาฬสินธุ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดอุดรอำเภอศรีธาต กุมภวาปี และสามารถพบกระจายไปทุกพื้นที่ในจังหวัดอีสานตอนบน
 • กล้าบั้ง
  แปลว่า : ต้นกล้าของข้าว ที่แก่เกินไป ไม่เหมาะที่จะเอาไปปักดำ
 • ตะลุโตน
  แปลว่า : น่าสงสาร , น่าเวทนา บางทีก็ออกเสียง ตาลิโตน
 • ฟาว
  แปลว่า : ผิดกติกา , พลาดอะไรบางอย่าง , พลาด , ไม่สมหวัง
 • เหง็บผ่า
  แปลว่า : เย็บผ้า บางทีก็ออกเสียง หงิบผ่า หรือ เหง็บผ้า
 • อ้ายเก่งกะด้อ
  แปลว่า : พี่เก่งขนาดนี้ , พี่ออกจะเก่ง (เป็นคำชมที่ฝ่ายหญิงชมและให้กำลังฝ่ายชาย หรือ ถ้าฝ่ายชายพูดถึงตัวเองก็ได้)
 • ซัน
  แปลว่า : ชัน ตรงขึ้นไป ไม่ลาด