ภาษาอีสานมาใหม่ 21 - 30 จาก 17389

 • อยู่เมาะเมาะแมะแมะ
  แปลว่า : ใช้ชีวิตอยู่ตามอัตภาพ การใช้ชีวิตไปเรื่อย ๆ ดำรงชีพแบบไม่หวือหวา
 • อยู่เมาะๆแมะๆ
  แปลว่า : ใช้ชีวิตอยู่ตามอัตภาพ การใช้ชีวิตไปเรื่อย ๆ ดำรงชีพแบบไม่หวือหวา
 • เมาะเมาะแมะแมะ
  แปลว่า : ใช้ชีวิตอยู่ตามอัตภาพ การใช้ชีวิตไปเรื่อย ๆ ดำรงชีพแบบไม่หวือหวา
 • เมาะๆแมะๆ
  แปลว่า : ใช้ชีวิตอยู่ตามอัตภาพ การใช้ชีวิตไปเรื่อย ๆ ดำรงชีพแบบไม่หวือหวา
 • กองอะยะ
  แปลว่า : ของจำนวนมากกองรวมกันแบบไม่เป็นระเบียบ
 • ลาว
  แปลว่า : ภาษาลาว ภาษาหลักของประเทศลาว
 • เว้าแล้วกะไป๊
  แปลว่า : พูดเสร็จก็ไป , ว่าไปก็ไป , พูดเสร็จแล้วไปล่ะ
 • ว่าจังซั่นเถาะไป๋
  แปลว่า : ว. ขนาดนั้นเลยหรือ ขนาดนั้นเชียว เป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่า ว่าจังซั่นเถาะไป
 • ว่าซั่นเถาะไป๋
  แปลว่า : ว. ขนาดนั้นเลยหรือ ขนาดนั้นเชียว เป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่า ว่าจังซั่นเถาะไป
 • วันเถาะไป๋
  แปลว่า : ว. ขนาดนั้นเลยหรือ ขนาดนั้นเชียว เป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่า ว่าจังซั่นเถาะไป๋