ภาษาอีสานมาใหม่ 21 - 30 จาก 13580

 • เย็ดแม่มึง
  แปลว่า : ว. ใช้เป็นคำด่า (โคราช)
 • บ้าชัก
  แปลว่า : น. ไอ้บ้า, บ้าหมู (คำด่า), บ้าใหญ่ ก็ว่า (โคราช)
 • ดอกทอง
  แปลว่า : น. หญิงที่ใจง่ายในทางประเวณี (ใช้เป็นคำด่า) (โคราช)
 • ดอกกะทือดง
  แปลว่า : น. หญิงที่ใจง่ายในทางประเวณี (ใช้เป็นคำด่า) (โคราช)
 • คนคุก
  แปลว่า : น. ขี้คุก, เลวเหมือนคนติดคุก (คำด่า), ก้นคุก ก็ ว่า. (โคราช
 • ก้นคุก
  แปลว่า : ว. ขี้คุก, เลวเหมือน คนติดคุก (คำด่า), คนคุก ก็ว่า. (โคราช)
 • บักนาวสีหวานเวอ
  แปลว่า : มะนาวพันธุ์พื้นบ้าน ลูกใหญ่ เปลือกหนา กลิ่นคล้ายมะกรูด
 • สีหวานเวอ
  แปลว่า : มะนาวพันธุ์พื้นบ้าน ลูกใหญ่ เปลือกหนา กลิ่นคล้ายมะกรูด
 • ยามมื้อแลง
  แปลว่า : ตอนเย็น ช่วงเวลาเย็น
 • ยามมื้อเว็น
  แปลว่า : กลางวัน ช่วงเวลากลางวัน