ภาษาอีสานทั้งหมด 1 - 10 จาก 17431

 • ดาก
  แปลว่า : ก้น , ตูด , ส่วนท้าย ปลายลำไส้ใหญ่ที่ทวารหนัก เรียก ดาก อย่างว่า ซ่าเพิ่นซ่าดี ซ่าโตซ่าหีติดดาก (ภาษิต) ดินเหนียวสีแดงเรื่อๆ หรือสีเหลืองอ่อน เรียก ดินดาก.
 • เฮือน
  แปลว่า : เรือน , บ้าน , ที่อยู่อาศัย
 • อ้าย
  แปลว่า : พี่ชาย
 • ข่อย
  แปลว่า : ฉัน , ผม , ดิฉัน , กระผม
 • ขี้ไก่ขาง
  แปลว่า : ไข่แมลงวัน
 • ขาดเคิ่ง
  แปลว่า : ขาดครึ่ง ,ถูกตัดเป็นสองส่วนเท่าๆกัน
 • ฮ้อน
  แปลว่า : ร้อน
 • กางกี้
  แปลว่า : นกกางกี้,นกแก้ว
 • กุด (ขา)
  แปลว่า : ด้วน , ขาด
 • ก่อง
  แปลว่า : โน้มลง , ย้อยลง