ขาดเคิ่ง ภาษาอีสาน

ขาดเคิ่ง

ขาดเคิ่ง แปลว่า

ขาดเคิ่ง [ขาด - เคิ่ง] แปลว่า ขาดครึ่ง ,ถูกตัดเป็นสองส่วนเท่าๆกัน

อัพเดตล่าสุด : 2022-05-25 09:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขาดเคิ่ง"

คำว่าเคิ่งแปลว่าครึ่ง เพราะฉะนั้น ขาดเคิ่งจึงหมายถึงขาดครึ่ง เช่น

บักจ่อยมันไปตัดไม้ไผ่ ใช้มีดอีโต้ฟันบาดเดียว ขาดเคิ่งข่อหล่อ = นายจ่อยไปตัดไม้ไผ่ ใช้มีดอีโต้ตัดทีเดียว ขาดเป็นสองท่องเท่าๆกัน

อัพเดตล่าสุด : 2022-05-25 09:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น