ก่อง ภาษาอีสาน

ก่อง

ก่อง แปลว่า

ก่อง [ก่อง] แปลว่า โน้มลง , ย้อยลง

อัพเดตล่าสุด : 2022-08-20 00:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ก่อง แปลว่า ชื่อตุ้มชนิดหนึ่ง สานด้วยไม้ไผ่สำหรับรองรับปลาที่ก้นลี่ เรียก ตุ้มก่อง.

ก่อง ภาษาอังกฤษ : a type of woven-bamboo fish trap.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-15 17:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ก่อง แปลว่า สุกใส, สว่าง, งาม ผู้ที่มีรูปร่างสวยงามเรียก ก่อง อย่างว่า นักสนมเนื้อนารีเฮียงฮอบ กาก่องก้าวงามล้ำลูกขอม(ฮุ่ง) คีงกลมส้วยแขนกองก้าวก่อง งามเด เนื้ออ่อนเพี้ยงปุนต้องแผ่นทอง (สังข์).

ก่อง ภาษาอังกฤษ : bright, clear, beautiful.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-07 21:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ก่อง แปลว่า การจับปลาเล็กๆ ชนิดหนึ่งเช่น ปลาหมัด ปลาซิว ปลาแก้ว โดยใช้ผ้าบางๆ ผ้าชนิดนี้เรียกผ้ากะแย่ง เอาไปขึงไว้ตามร่องน้ำไหลในเวลาน้ำลดปลายฤดูฝน เรียก ก่องปลา.

ก่อง ภาษาอังกฤษ : to catch minnows by placing a fine net across a channel, seine.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-15 19:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ก่อง แปลว่า กระอัก เช่น รากเลือดออก เรียก ก่องเลือด.

ก่อง ภาษาอังกฤษ : to cough up, vomit (as of blood).

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-11 05:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ก่อง แปลว่า คิ้วที่มีลักษณะโก่งหรือโค้งเรียก คิ้วก่อง อย่างว่า คิ้วค้อมก่องคอกลม (เวส) เชื้อชาติจ้องคันก่องกะยังหุบ บาดห่าชาตาหลุบหลูบลงคือจ้อง บาดห่าชาตาขึ้นขวางคือขอนกะเลยล่อง คาดชิล้มหยุมหญ้ากะบ่ฟัง (กลอน).

ก่อง ภาษาอังกฤษ : arched, curved like a bow.

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-08 08:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ก่อง [ก่อง] แปลว่า

โหน, เหนี่ยวลง, ดึงลง เช่น ก่องไม้ลงมา

อัพเดตล่าสุด : 2019-06-26 14:15:16 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ก่อง"

เช่น เวลาไปตัดใบกล้วย ถ้าตัดบ่ถึง กะก่องเอา ก่องในที่นี้จึงหมายถึงการโน้มลงมา หรือดึงให้ต่ำลงมา

ตัวอย่างคำผญาอีสาน:

กากินกล้วย กกกวยก้านก่อง

แกะกาบกล้วย กองก้นก่อนกิน

อัพเดตล่าสุด : 2022-08-20 00:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ก่องหง่าไม่ แปลว่า ดึงกิ่งไม้โน้มลงมา

อัพเดตล่าสุด : 2019-06-26 14:15:16 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น