เฮือน ภาษาอีสาน

เฮือน

เฮือน แปลว่า

เฮือน [เฮือน] แปลว่า เรือน , บ้าน , ที่อยู่อาศัย

เฮือน ภาษาอังกฤษ : Home

อัพเดตล่าสุด : 2022-05-25 09:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

เฮือน [เฮื่อน] แปลว่า

เรือน บ้าน

อัพเดตล่าสุด : 2019-06-26 14:15:16 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

เฮือน แปลว่า สิ่งปลุกสร้างสำหรับเป็นที่อยู่อาศัย เรียก เฮือน เฮือนนั้นเฉพาะที่จำเป็นแก่ชีวิตประจำวัน มี ๓ คือ เรือนนอน เรือนครัว เรือนผม อย่างว่า ญิงใดสมบูรณ์ด้วยเฮือนสามน้ำสี่ เป็นญิงดีเลิศล้ำสมควรแท้แม่เฮือน (บ.).

เฮือน ภาษาอังกฤษ : house, home, any of three buildings which form traditional Isan house.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:36 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ตัวอย่างภาษาอีสานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "เฮือน"

เช่น เจ้าสิเมือเฮือนตอนใด๋ หมายถึง จะกลับบ้านตอนไหน เป็นต้น

อัพเดตล่าสุด : 2022-05-25 09:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ฟ่าวเมือเฮือน แปลว่า รีบกลับบ้าน

ไปกินข้าวอยู่เฮือน แปลว่า ไปกินข้าวที่บ้าน

อัพเดตล่าสุด : 2019-06-26 14:15:16 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ภาษาอีสาน/ความคิดเห็นจากทางบ้าน

ยามใด๋สิมือเฮือน แปลว่า จะกลับบ้านตอนไหน

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น