ภาษาอีสานมาใหม่ 11 - 20 จาก 17389

 • สั่งขี้มูก
  แปลว่า : ทำให้น้ำมูกออกจากรูจมูกโดยการใช้ลมจากปอดขับออกมา สั่งน้ำมูกออกมา
 • แกะขี้ดัง
  แปลว่า : แทะขี้จมูก
 • มาดบ่พอขี้เกีย
  แปลว่า : ก. ขี้เก๊ก อวดเบ่ง กร่าง 
 • เบี้ยเผาผี
  แปลว่า : ในการแบ่งมรดกของคนสมัยก่อน (ยังพบเห็นได้ในปัจจุบัน) หลังจากแบ่งให้ลูกทุกคนแล้ว จะกันที่ไว้ส่วนหนึ่ง อาจจะเป็นที่ดินบ้านและตัวบ้าน ถ้ามากหน่อยก็จะกันที่ไร่ที่นาไว้อีกด้วยที่แปลงนี้มักจะบอกปากปล่าว แบบไม่ได้มีเอกสารหรือโฉนดเป็น ว่าจะยกให้ลูกคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่จนตาย ที่ส่วนนี้เรียกว่า เบี้ยเผาผี
 • ปึกแผ่นปีก
  แปลว่า : โง่ ไม่ฉลาด บางครั้งก็เรียก ปึกแป้นปีก
 • บาดสิว่า
  แปลว่า : พูดมาได้ไง , พูดมาได้ยังไง
 • เว่าแล้วกะไป
  แปลว่า : พูดเสร็จก็ไป , ว่าไปก็ไป , พูดเสร็จแล้วไปล่ะ, พูดจบแล้วก็ไปกันเลย
 • แนเปี๋ยง
  แปลว่า : สิ, หน่อยสิ เช่น กะซอยแนเปี๋ยง แปลว่า ก็มาช่วยกันหน่อยสิ
 • เปี๋ยง
  แปลว่า : ไม่ได้หรือไง ไม่ได้หรือ เช่น อยู่ซือ ๆ เปี๋ยง แปลว่า อยู่เฉย ๆ ไม่ได้หรือ
 • หยังกะด้อ
  แปลว่า : จะ...ทำไมนักหนา เช่น สิฟ่าวหยังกะด้อ แปลว่า จะรีบอะไรนักหนา