ภาษาอีสานมาใหม่ 11 - 20 จาก 13400

 • เง็บ
  แปลว่า : เย็บ ทำให้ติดกันโดยใช้เข็มร้อยด้ายหรือเชือกเป็นต้นแทงขึ้นแทงลง เช่น เย็บผ้า เย็บกระสอบ, ใช้ตอกหรือหวายเป็นต้นที่มีปลายแหลมแทงขึ้นลงเพื่อร้อยสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ติดกัน เช่น เย็บจาก, ใช้เครื่องอุปกรณ์กดทำให้กระดาษติดกันด้วยลวดเย็บ เช่น เย็บกระดาษ, กลัดให้ติดกันด้วยไม้กลัดเป็นต้น เช่น เย็บกระทง.
 • บักหวีด
  แปลว่า : นกหวีด เครื่องสำหรับใช้เป่าให้มีเสียงดังหวีด
 • เหล็กดูด
  แปลว่า : แม่เหล็ก
 • ถืกเลข
  แปลว่า : ถูกหวย
 • ฮอง
  แปลว่า : ร่อง
 • หยิบ
  แปลว่า : เย็บ ทำให้ติดกันโดยใช้เข็มร้อยด้ายหรือเชือกเป็นต้นแทงขึ้นแทงลง เช่น เย็บผ้า เย็บกระสอบ, ใช้ตอกหรือหวายเป็นต้นที่มีปลายแหลมแทงขึ้นลงเพื่อร้อยสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ติดกัน เช่น เย็บจาก, ใช้เครื่องอุปกรณ์กดทำให้กระดาษติดกันด้วยลวดเย็บ เช่น เย็บกระดาษ, กลัดให้ติดกันด้วยไม้กลัดเป็นต้น เช่น เย็บกระทง.
 • รำรีรำไร
  แปลว่า : ร่ำไร
 • ตีนน้ำคัน
  แปลว่า : อาการผื่นคันเมื่อไปแช่หรือโดนน้ำที่ไม่สะอาด
 • ได๋
  แปลว่า : นะ เป็นคำลงท้ายประโยค
 • เหล็กจูบ
  แปลว่า : แม่เหล็ก