มาใหม่ 11 - 20 จาก 13139

 • ล่อสี้
  แปลว่า : หลอกฟัน
 • จังบักสัง
  แปลว่า : ไม่รู้ว่าเป็นอะไร , ไม่รู้เรื่องราวที่แน่ชัด , ไม่มีข้อมูล , ไม่ทราบว่าอะไร
 • ป๋า
  แปลว่า : ปราศจากเครื่องปกปิด
 • กอดเสาเถียง
  แปลว่า : กอดเสากระท่อมปลายนา
 • คิดอยาก
  แปลว่า : นึกอยากกิน
 • กะเฌอเกวียน
  แปลว่า : ภาชนะใส่ข้าวเปลือกที่วางไว้บนเกวียนเทียมวัวสานด้วยไม้ไผ่
 • กะดิง
  แปลว่า : ลูกพรวน
 • จุ๊
  แปลว่า : แล่เนื้อเป็นชิ้นบางๆจิ้มกับน้ำพริก เช่น จุ๊เนื้อ
 • สุบ
  แปลว่า : สวม เช่น สุบเกิบ, เอาถุงสุบหัว
 • กะด้อกะเดี้ย
  แปลว่า : มากมาย เยอะแยะ เช่น เก่งกะเด้อกะเดี้ย (เก่งมาก)