ภาษาอีสานมาใหม่ 11 - 20 จาก 13580

 • ห่าปัด
  แปลว่า : [ห่า-ปั๊ด] ว. คำสบถหรือคำด่าอย่างหนึ่งทำนองว่า ห่ากิน, ห่าฟัด ก็ว่า (โคราช)
 • ห่ากิน
  แปลว่า : ว. เป็นคำด่ามีความหมายทำนองว่า ตายเพราะผีห่ามากิน (โคราช)
 • ห่า
  แปลว่า : น. เป็นคำด่าหรือคำที่แสดงว่า ต่ำช้าหรือทราม (โคราช)
 • หัวควย
  แปลว่า : หัวควย น. อวัยวะสืบพันธุ์ของชาย (คำด่าหรือท้าทาย), หัวขั้ว, หัวโคย ก็ว่า (โคราช)
 • หมาวัด
  แปลว่า : ว. ต่ำต้อย, ต่ำศักดิ์ เช่น ลืมพี่น้องญาติกาเหมือน หมาวัด (นิ.พระปาจิต), ใช้เป็นคำด่าว่า เช่น ไอ้หมาวั่ด (โคราช)
 • หน้าหี
  แปลว่า : ว. เป็นคำด่า ทำนองว่าเป็นคนหมกมุ่นในกามารมณ์ (โคราช)
 • หน้าส้นตีน
  แปลว่า : ว. ใช้เป็นคำด่าเพื่อเปรียบเทียบว่า ต่ำเหมือนส้นเท้าหรือหน้าเหมือนส้นเท้า (โคราช)
 • หน้าโง่ตะโกสะ
  แปลว่า : ว. ใช้เป็นคำด่าว่า หน้าโง่, ดู ตะโกสะ ประกอบ (โคราช)
 • หน่อแตด
  แปลว่า : น. คำด่า มักใช้แก่ผู้ชาย เช่น ไอ้หน่าหน่อแตด (โคราช)
 • สำเพ็ง
  แปลว่า : น. หญิงใจง่ายในทางประเวณี, โสเภณี ใช้เป็นคำด่า (โคราช)