ความหมายของคำว่า "เว้า"

เว้า ภาษาอีสาน หมายถึง

เว้า [ เว่า ] : หมายถึง พูด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "เว้า"

ยังจดจำทุกถ้อยวาจา ที่เฮาเว้าต่อกัน แปลว่า ยังจดจำทุกถ้อยวาจาที่เราได้พูดต่อกัน

[] อัพเดทล่าสุด : 0000-00-00 00:00:00
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด