ความหมายของคำว่า "ขี้ตั๋ว"

ขี้ตั๋ว ภาษาอีสาน หมายถึง

ขี้ตั๋ว [ ขี้ - ตั๋ว ] : หมายถึง โกหก

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ขี้ตั๋ว"

เจ้าอย่ามาขี้ตั๋วข่อยหลาย ข่อยบ่มักคนขี้ตั๋ว

แปลว่า

อย่ามาโกหกฉัน ฉันไม่ชอบคนโกหก

[] อัพเดทล่าสุด : 2017-05-24 23:26:15
พจนานุกรมภาษาอีสานโดยอีสานร้อยแปด