• ห่าฟัด
  แปลว่า : ว. คำสบถหรือคำด่าอย่างหนึ่งทำนองว่า ห่ากิน, ห่าปัด ก็ว่า (โคราช)
 • ห่าแดก
  แปลว่า : ว. ใช้เป็นคำด่าอย่างหนึ่งทำนองว่าห่ากิน (โคราช)
 • ห่าราก
  แปลว่า : ว. คำสบถหรือคำด่าอย่างหนึ่งทำนองว่าห่ากิน (โคราช)
 • หีปลิ้น
  แปลว่า : ว. ใช้เป็นคำด่าผู้หญิง (ไม่สุภาพ) (โคราช)
 • หีโล่ง
  แปลว่า : ว. ใช้เป็นคำด่าผู้หญิง (ไม่สุภาพ) เช่น ถ้าได้กั๊บพี่จะไขว่สายยั่บจะ จั๊บสายโยง ให่ลมเป่าหีโล่ง ๆ สบายรู...เล่ย (เพลงโคราช) (โคราช)
 • อีดอก
  แปลว่า : น. หญิงที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าหมายถึงดอกทองหรือดอกกระทือดง (ใช้เป็นคำด่า) ดู ดอกทอง, ดอกกะทือดง ประกอบ (โคราช)
 • อีหีแม็ด
  แปลว่า : น. คำด่าหญิงเช่นเดียวกับอีหีเคียว, ดู หีเคียว, อีแต๊ดแม็ด ประกอบ (ไม่สุภาพ) (โคราช)
 • ไอ้หอกหัก
  แปลว่า : [ไอ้-หอก-ฮัก] ว. ไอ้หอก; ใช้เป็นคำด่าอย่างหนึ่งทำนองว่าไอ้เฮงซวย (โคราช)
 • อีแต็ดแม็ด
  แปลว่า : น. คำเรียกหญิงที่ก๋ากั่น, หญิงที่รูปชั่วตัวดำแล้วยังมีกิริยาจัดจ้าน. อีแม็ด, อีหีแม็ด ก็ว่า บางครั้งใช้เป็นคำด่าก็ได้ (โคราช)
 • หยุมหัว
  แปลว่า : ดึงผม ขยุ้มผม จับผมแล้วดึงหัว เป็นลักษณะของการทะเลาะกัน มักใช้กับผู้หญิง