• เกษิม
  แปลว่า : เกษมสุข
 • กงโลก
  แปลว่า : ทั่วโลก เขตจักรวาลหรือโลกเรียก กงโลก อย่างว่า ควรที่อัศจรรย์ล้ำโลกา กงโลก มีในห้าสิบชาติ แท้เทียวใช่ส่งเวร (สังข์)
 • กวม (นั่ง)
  แปลว่า : นั่งทับ , นั่งคร่อม
 • กกขา
  แปลว่า : โคนขา
 • กวนบ้าน
  แปลว่า : ผู้ใหญ่บ้าน
 • กุฎโฎ
  แปลว่า : ไก่
 • เกิบแก้ว
  แปลว่า : รองเท้าขลิบด้วยแก้ว
 • เกือกตม
  แปลว่า : เกือกขี้โคลน
 • เกกลางกาด
  แปลว่า : หญิงโสเภณี
 • กาขาว
  แปลว่า : กาเผือก