หมวด "ฅ" 1 - 10 จาก 1


  • แปลว่า : เป็นพยัญชนะพวกอักษรต่ำ ในภาษาอีสานไม่มีใช้.