หมวด "ง" 221 - 230 จาก 226

 • หงิ่น
  แปลว่า : ริน,เท
 • เงื่อย
  แปลว่า : ลักษณะของข้าวเหนียว เวลาถูกน้ำจะเปื่อยออกจากกัน เรียก "ข้าวเงื่อย" หรือ "ข้าวเงือย"
 • งิงแข่ว
  แปลว่า : แยกเขี้ยว,หยีฟัน,อ้าปากแยกฟันให้ดู
 • งอย
  แปลว่า : คอย, รอ, รอคอย
 • งึดเด้ใจ
  แปลว่า : รู้สึกแปลกใจตัวเองเป็นอย่างมาก (ที่ได้ทำหรือตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างลงไป)
 • ไหงง่อง
  แปลว่า : ฝุ่นตลบ,ฝุ่นคลุ้งกระจาย