หมวด "ฐ" 1 - 10 จาก 1

  • ฐิตะ
    แปลว่า : ยืนอยู่ ตั้งอยู่แล้ว (ป.).