หมวด "ฒ" 1 - 10 จาก 2

  • เฒ่าจ้ำ
    แปลว่า : เป็นผู้ประกอบพีธีกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการบวงสรวง สังเวยผี และเทวดาประจำหมู่บ้านหรือผีปู่ตาเป็นผู้ช่วยสื่อสารระหว่างคนกับผี เป็นผู้ช่วยแก้ไขไถ่โทษแก่ชาวบ้านกรณีทำผิดผีบ้านหรือผีบรรพบุรุษ
  • เฒ่า
    แปลว่า : แก่ มีอายุมาก คนมีอายุมากเรียก เฒ่า ภาษาอีสานเขียนเป็นเถ้า เพราะเขียนแบบตัวไทยน้อย ตัวไทยน้อยไม่มีตัว ฒ. จึงเขียนตัว ถ. แทน.