หมวด "ล" 1 - 10 จาก 439

 • แลน
  แปลว่า : วิ่ง
 • หล่วยหล่าย
  แปลว่า : เลื้อย, ลักษณะการเลื้อยของงู, อาการที่คล้ายการเลื้อยของสัตว์เลื้อยคลาน
 • ลัน
  แปลว่า : เครื่องมือดักปลาไหล มีลักษณะคล้ายแจกัน มีไส้ในสำหรับใส่เหยื่อทำจากไม้ไผ่สานมีรูปร่างสวยงาม ใช้สำหรับดักปลาไหลโดยเฉพาะ กู้อีจู้, สุ่มดักปลาไหล, ตุ้มใส่ปลาไหล, ไซดักปลาไหล, อีจู้ ก็เรียก
 • แล้วไป๊
  แปลว่า : เสร็จหรือยัง
 • ลางผ่อง
  แปลว่า : บางพวก
 • ลอย
  แปลว่า : ว่าย
 • ลูกกก
  แปลว่า : ลูกคนโต
 • ลูกหล้า
  แปลว่า : ลูกคนสุดท้อง
 • เลือดดัง
  แปลว่า : เลือดกำเดา
 • แล่น
  แปลว่า : วิ่ง