หมวด "ฦ" 1 - 10 จาก 1

  • ฦาชา
    แปลว่า : ใช้ ลือชา แทน อย่างว่า ศรีสุมังคละเลิศล้ำสิทธิเดชลือชา นาโกสุดยอดญาณไตรแก้ว สวัสดีน้อมในธรรมพุทธบาท คุณพระยกใส่เกล้าชุลีล้ำยอดญาณ (สังข์).