ประโยคสนทนาภาษาอีสาน 11 - 20 จาก 1852

คำว่า ฮูขี้หนิ

ฮูขี้กูหนิ แปลว่า ตูดกูหนิ เป็นต้น

คำว่า ดาก

เช่น เวลาขับรถ เวลาที่มีใครขับรถมาจ่อด้านหลังจะมีการอุทานว่า "ตำดากกูซะน้อ" หมายถึงกำลังจะถูกชนท้ายแล้ว เป็นต้น

คำว่า ซางว่า

มาซ่างว่า แท้น้อนี่บ้อคนที่เคยฮักกัน แปลว่า พูดออกมาได้ยังไง นี่หรือคนที่เคยรักกัน

ดูเพิ่มเติม มาซางว่า

 

คำว่า เนก-เนกศอก-เนกเข่า

-เดียวกูสิเนกมึงเด แปลว่า เดียวเราจะเสียบนายน่ะ ( อันนี้ไม่บ่งบอกว่าจะโดนจะเสียบด้วยอะไร ) -เดียวโดนเนกศอก แปลว่า เดียวจะเอาข้อศอกไปตีทีหัว -เดียวโดนเนกเข่า แปลว่า เดียวจะโดนตีด้วยหัวเข่า -อย่าเนกกู แปลว่า อย่าเอาของแข็งมาเสียบหรือกดทับเรา

คำว่า ฟิว

รถคือบ่มีลม บ่แม่นยางมันฟิวเบาะ แปลว่า รถทำไมไม่มีลม ไม่ใช่ยางรั่วหรอ

คำว่า เคิกเวียกเคิกงาน

เคิกเวียกเคิกงาน แปลว่า เลิกทำงานกลางคัน

คำว่า บ่อึด-บ่อยาก

แนวอยู่แนวกินบ่อึดบ่อยาก แปลว่า อาหารการกินอุดมสมบูรณ์

คำว่า เคิกงาน

บ่อยากเคิกเวียกเคิกงาน แปลว่า ไม่อยากจะหยุดงานกลางคัน (อยากทำให้เสร็จ)

คำว่า ก่าแฟ๊

อยากกินก่าแฟ๊เด๊ แปลว่า อยากเห็นกาแฟจัง

คำว่า น๊อนเล่น

น๊อนเล่นอยู่หน้าเฮียน แปลว่า นอนเล่นอยู่หน้าบ้าน