ประโยคสนทนาภาษาอีสาน 11 - 20 จาก 2286

คำว่า เกือย-ตัก

เช่น เวลาที่แม่จะใช้งานลูกไปตักน้ำใส่ตุ่ม

อีหล่าๆ ไปเกือยน้ำใส่แอ่งน้ำให้แม่แหน่เด้อ  แปลว่า หนูๆ ไปตักน้ำใส่ตุ่มให้แม่หน่อยนะ

คำว่า เกี่ย-อุ้ม

เช่น อ้ายๆ เกี่ยข่อยแหน่ ข่อยย่างบ่ไหวแล้ว หมายถึง ช่วยแบกฉันหน่อย ฉันเดินไม่ไหว 

คำว่า เกกลางกาด

(คำเก่า)

คำว่า กลางเว็น

คำว่า "เว็น" ในภาษาอีสาน หมายถึง "วัน" ในภาษากลาง เฉพาะในความหมายว่า "ในเวลากลางวัน" เท่านั้น เช่น "มาแต่เว็นแท้" หมายถึง "มาแต่วันเชียวนะ" หรือ "กางเว็นไปไสมา" หมายถึง "ตอนกลางวันไปไหนมา"

คำว่า กบกินตะเวน

อ้ายๆ มาเบิ่งเร็วๆ กบกินตาเว็น

คำว่า กะซางเถาะ

ไผบ่สนใจกะซางเถาะบ่ต้องไปง่อ

ใครไม่สนใจก็ช่างเถอะ อย่าำปสนใจ

สามารถแบ่งเป็นสองคำ คือคำว่า "กะซาง" กับคำว่า "เถาะ"

กะซาง = ก็ช่าง

เถาะ = เถอะ

คำว่า กลิ้งเกลือกลิเลือ

เผิ่นเจ็บปวดหลาย นอนกลิ้งเกลือกลิเลือทั่วเฮือน 
แปลว่า แกเจ็บปวดมาก นอนทุรนทุรายไปมาทั่วทั่งเรือน 
เป็นภาษาเก่า ทางลาวยังใช้อยู่

คำว่า ก่น

ก่นร่อง แปลว่า ขุดร่อง (น้ำ) ในภาษาอีสานจะออกเสียงว่า ก่นล่อง เพราะภาษาอีสานจะไม่มีการออกเสียงควบกล้ำ ร ล ว จึงออกเสียงคำนี้ว่า ก่น-ล่อง

มื้อนี้ ข่อยไปก่นมันมาต้มให้เจ้ากินแก้เมื่อย เจ้าสิกินบ่ แปลว่า วันนี้ ผมจะไปขุดมัน มาต้มให้คุณกินให้หายเมื่อย คุณจะกินไหม

ไปก่นกบก่นเขียด แปลว่า ไปขุดหากบหาเขียดเพื่อมาทำอาหาร

ก่นส่าง แปลว่า ขุดบ่อน้ำ

คำว่า กวยโต่งเต่ง

ข่อยเห็นบักม่วงหน่วยบักใหญ่กวยโต่งเต่งอยู่เทิงต้น

แปลว่า ฉันเห็นมะม่วงลูกใหญ่แกว่งไปแกว่งมาอยู่บนต้น

คำว่า กองจู่นพูน

อยู่ท่งนาเอาเฟืองมากองกันไว้อยู่เทิงโพน กอง จุ่น พูน ( คำว่า โพน คือ จอมปลวก ) เด้ 
( เทิง คือ ชั้นบน )