ประโยคสนทนาภาษาอีสาน 1801 - 1810 จาก 1852

คำว่า ต่อน

เช่น อย่าตักเอาแต่น้ำหลาย ตักต่อนมานำแหน่  หมายถึง อย่าตักเอาแต่น้ำ ให้ตักชิ้นที่เป็นส่วนผสมมาด้วย  เป็นต้น

คำว่า ตู้ซู้ตาบซาบ

เช่น จักอีหยังเนาะ ตู้ซู้ตาบซาบอยู่

แปลว่า ไม่รู้อะไรเป็นอะไร แขวนรุงรังไปหมด

คำว่า ตอบซอบ

เฮือนของข่อยมันหลังน้อยตอบซอบ  แปลว่า  บ้านของฉันมันหลักเล็กนิดเดียว

คำว่า เติบเซิบ

ผู้สาวเอ้ยเจ้าคือมาผู้สูงเติบเซิบแท้น้อ  แปลว่า น้องสาวทำไมดูสูงชะรูดจังเลย

คำว่า ถิ้ม

เช่น อ้าย...อ้ายว่าอ้ายฮักข่อย อ้ายอย่าถิ้มค่อยเด้อ

แปลว่า พี่..พี่ว่าพี่รักฉัน พี่อย่าทิ้งฉันนะ

คำว่า ถี่

เช่น เจ้าอย่าขี้ถี่หลาย 

แปลว่า อย่าขี้เหนียวมาก

คำว่า ท้าว

คำว่าท้าว ใช้นำหน้า เหมือนกับคำว่านายในภาษาไทย เช่น

ท้าวผาแดง , ท้าวพังคี เป็นต้น

คำว่า ถะแม้

เช่น เจ้ากะไปหาเพิ่นถะแม้  แปลว่า  คุณก็ไปหาเขาหน่อยสิ

คำว่า ท่งนา

เช่น ข่อยว่าสิลงไปท่งนา

แปลว่า ฉันว่าจะลงไปทุ่งนา

คำว่า ท่อใด๋

เช่น เสื้อโตนี้เจ้าขายราคาท่อใด๋

แปลว่า เสื้อตัวนี้ คุณขายราคาเท่าไหร่