ประโยคสนทนาภาษาอีสาน 1851 - 1860 จาก 1852

คำว่า ม่อ

ม่อหละเบาะเดี๋ยวหนิ มันคือนานฮอดแท้  แปลว่า ใกล้จะถึงหรือยัง ทำไมมันถึงช้าจัง

คำว่า งามโพดงามเหลือ-งามแท้งามว่า

เช่น "ป๊าดโธ๊พุสาว เจ้าคือมางามโพดงามเหลือ งามแท้งามว่าแท้หละ"

หมายถึง "คุณผู้หญิง สวยมาก สวยสุดจะพรรณาจริงๆ" อะไรประมาณนั้น