ประโยคสนทนาภาษาอีสาน 2161 - 2170 จาก 2173

คำว่า ลูกหล้า

ลูกกกหรือลูกหล่าหละนี่คือเป็นตาซังแท้ แปลว่า นี่ลูกคนโตหรือลูกคนสุดท้อง น่ารักน่าชังจังเลย

คำว่า แวง

บ่าวแวง แปลว่า ชายที่กำลังแตกเนื้อหนุ่ม

สาวแวง แปลว่า หญิงที่กำลังแตกเนื้อหนุ่ม

คำว่า ยอ

ฮักหลายจนสิยอดากดม แปลว่า รักกันมากจนสามารถยกก้มดม  เป็นการเปรียบเทียบว่าสามาถทำให้อีกฝ่ายได้ทุกอย่าง

คำว่า หม่อง

อยู่หม่องใด๋ แปลว่า อยู่ตรงไหน อยู่บริเวณไหน

อยู่หม่องนี้ แปลว่า อยู่ตรงนี้ อยู่บริเวณนี้

สวนแปลงหนึ่งแบ่งออกเป็นหลายส่วน แต่ละส่วนเรียก หม่อง

หม่องนี้ปลูกผักบั่ว หม่องนี้ปลูกผักเทียม หม่องนี้ปลูกผักชี

เรียกนาแปลงเล็กว่า นาหม่อง

คำว่า เซา

ต่อให้เจ้าไล่อ้ายซำหมา กะเซาฮักบ่ได้ แปลว่า ต่อให้เจ้าไล่พี่อย่างกับหมูกับหมา ก็เลิกรักเธอไม่ได้

เซาเฮ็ด แปลว่า หยุดทำ เลิกทำ

เซาเมื่อย แปลว่า พักให้หายเหนื่อย

คำว่า คันจ้อง

กางจ้อง แปลว่า กางร่ม

เอาจ้องมานำ ห่าเทือฝนตก แปลว่า เอาร่มติดไปด้วย เผื่อฝนตก

คำว่า คาด

คาดสิเจ็บ แปลว่า ดวงคนมันจะเจ็บ (อกหัก)

คำว่า เผิ่น

ไปซอยเผิ่นถือของแน แปลว่า ไปช่วยเขาถือของหน่อย

ผิดกันเทือเดียวเป็นเผิ่น แปลว่า ทะเลาะผิดใจกันเพียงครั้งเดียวก็กลายเป็นคนอื่นไกล

คำว่า เขย

บักหล่าเขยเป๊บซี่ให้ยายแน ยายเขยบ่ได้ หมายความว่า บักหล่า (คำใช้เรียกเด็กผู้ชาย) เปิดขวดเป๊บซี่ให้หน่อย ยายเปิดเองไม่ได้

ฟ่าวเขยถุงกับข้าวออก สิได้กินข้าว หมายความว่า รีบแกะถุงกับข้าวออก จะได้กินข้าว

คำว่า แฮ

ฟันเฮือไว้หลายลำแฮท่า แปลว่า ขุดเรือไว้หลายลำให้พร้อมไว้ตามท่าน้ำ