ประโยคสนทนาภาษาอีสาน 2171 - 2180 จาก 2198

คำว่า ลัง

ลังอัน แปลว่า บางอัน

ลังคน แปลว่า บางคน

ลังบ้าน แปลว่า บางหมู่บ้าน

คำว่า ลาง

ลางคนกะขาว ลางคนกะแหล่ แปลว่า บางคนก็ผิวขาว บางคนก็ผิดคล้ำ

ลางอันกะสุก ลางอันกะดิบ แปลว่า บางอันก็สุก บางอันก็ดิบ

คำว่า บา

บาฟ้าบาธรณีกะมีค่าส่ำเก่า แปลว่า ต่อให้บนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่มีค่าอะไร

คำว่า สบ

สีสบแตก แปลว่า ปากแตก

คำว่า ซาม

ฟ่าวไป ซามยังบ่มืด แปลว่า รีบไป ในระหว่างที่ยังไม่มืดค่ำ

คำว่า คักบ่

นี่ลูกชายข่อย คักบ่ แปลว่า นี่คือลูกชายฉัน หล่อไหม (หน้าตาดีไหม)

คำว่า ส่ำ

ส่ำนี้ แปลว่า แค่นี้

ส่ำได๋ แปลว่า แค่ไหน

คำว่า เคียง

เอาออกแน มันเคียง แปลว่า เอาออกไปหน่อย มันเกะกะ

คำว่า เฟียด

เฮ็ดค่อย ๆ เด้อ เดี๋ยวมันสิเฟียด แปลว่า ค่อย ๆ ทำ เดี๋ยวน้ำจะล้นหกออกมา

คำว่า ฮ้อง

พ่อเฒ่าแม่เฒ่าฮ้องค่าสินสอด แปลว่า พ่อตาแม่ยายเรียกค่าสินสอด

หมาไปกัดไก่ เพิ่นเลยฮ้องสามร้อย แปลว่า หมาไปกัดไก่ชาวบ้าน เขาเลยเรียกร้องค่าเสียหายสามร้อยบาท