ภาษาอีสานวันละคำ 2018-08-29 เมือบ้าน

เมือบ้าน

เมือบ้าน แปลว่า

เมือบ้าน [เมือบ้าน] แปลว่า

กลับบ้าน

อัพเดตล่าสุด : 2024-06-24 00:10:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด