ภาษาอีสานวันละคำ 2018-08-29 เมือบ้าน

เมือบ้าน

เมือบ้าน แปลว่า

เมือบ้าน [เมือบ้าน] แปลว่า

กลับบ้าน

เมือบ้าน ภาษาอังกฤษ :

 

อัพเดตล่าสุด : 2018-09-26 09:44:26 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " เมือบ้าน"