ภาษาอีสานวันละคำ 2018-09-01 เคียว

เคียว

เคียว แปลว่า

เคียว [เคียว] แปลว่า แรด,ร่าน,ดอกทอง ,คนคึกคะนองเรียก คนเคียว อย่างว่า เถ้าคันเคียวสามซาวว่าหนุ่ม (กาพย์ปู่) หญิงดอกทอง เรียก คนหีเคียว อย่างว่า โต่บ่ช่างว่าไม้บ่เหนียว โตหีเคียวว่ากรรมก่อนกี้ (ภาษิต).

เคียว ภาษาอังกฤษ : vigorous, high-spirited.

อัพเดตล่าสุด : 2024-06-23 12:10:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด