ภาษาอีสานวันละคำ 2018-09-06 เพิ่น

เพิ่น

เพิ่น แปลว่า

เพิ่น [เพิ่น] แปลว่า

ส. เขา คำใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3

อัพเดตล่าสุด : 2022-09-05 01:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

เพิ่น [เพิ่น] แปลว่า คุณ เธอ

อัพเดตล่าสุด : 2022-08-09 07:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

เพิ่น [เพิ่น] แปลว่า คนอื่น, เขา (คนที่กำลังถูกพูดถึง)

อัพเดตล่าสุด : 2024-06-23 21:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด