ภาษาอีสานวันละคำ 2018-09-06 เพิ่น

เพิ่น

เพิ่น แปลว่า

เพิ่น [เพิ่น] แปลว่า คนอื่น, เขา (คนที่กำลังถูกพูดถึง)

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " เพิ่น"

ภาษาอีสานวันละคำ