ภาษาอีสานวันละคำ 2018-09-08 ย่าน

ย่าน

ย่าน แปลว่า

ย่าน [ย่าน] แปลว่า ระยะทางจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง เรียก ย่าน อย่างว่า เชียงหลวงล้นรุงรังล้านย่าน น้ำแผ่ล้อมระวังต้ายชั่วพัน (สังข์).

ย่าน ภาษาอังกฤษ : distance between two points.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:21 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ย่าน [ย่าน] แปลว่า กลัว

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:54 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " ย่าน"

ภาษาอีสานวันละคำ