ภาษาอีสานวันละคำ 2018-09-08 ย่าน

ย่าน

ย่าน แปลว่า

ย่าน [ย่าน] แปลว่า กลัว , เนื้อที่กว้างใหญ่ เช่น หนองแสนแสบ ย่าน หมายถึงความกว้างของหนอง

อัพเดตล่าสุด : 2022-09-04 13:00:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

ย่าน [ย่าน] แปลว่า ระยะทางจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง เรียก ย่าน อย่างว่า เชียงหลวงล้นรุงรังล้านย่าน น้ำแผ่ล้อมระวังต้ายชั่วพัน (สังข์).

ย่าน ภาษาอังกฤษ : distance between two points.

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:26:21 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง

ย่าน [ย่าน] แปลว่า กลัว

อัพเดตล่าสุด : 2024-06-23 21:10:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด