ภาษาอีสานวันละคำ 2018-09-09 มุนอุ้ยปุ้ย

มุนอุ้ยปุ้ย

มุนอุ้ยปุ้ย แปลว่า

มุนอุ้ยปุ้ย [มุนอุ้ยปุ้ย] แปลว่า แหลกละเอียด

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:54 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " มุนอุ้ยปุ้ย"

ภาษาอีสานวันละคำ