ภาษาอีสานวันละคำ 2018-09-10 หัวซา

หัวซา

หัวซา แปลว่า

หัวซา [หัวซา] แปลว่า สนใจ,ใส่ใจ

อัพเดตล่าสุด : 2019-05-16 11:29:05 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " หัวซา"

ภาษาอีสานวันละคำ