ภาษาอีสานวันละคำ 2018-09-10 หัวซา

หัวซา

หัวซา แปลว่า

หัวซา [หัวซา] แปลว่า สนใจ,ใส่ใจ

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " หัวซา"

ภาษาอีสานวันละคำ