ภาษาอีสานวันละคำ 2018-09-14 หลูโตน

หลูโตน

หลูโตน แปลว่า

หลูโตน [หลูโตน] แปลว่า

(กริยา) สงสาร รู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น, รู้สึกห่วงใยด้วยความเมตตากรุณา, เช่น เห็นเด็ก ๆ อดอยากก็รู้สึกสงสาร เห็นเขาประสบอัคคีภัยแล้วสงสาร.

หลูโตน ภาษาอังกฤษ :

pity

อัพเดตล่าสุด : 2018-10-08 11:40:48 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " หลูโตน"

ภาษาอีสานวันละคำ