ภาษาอีสานวันละคำ 2018-09-17 บืน

บืน

บืน แปลว่า

บืน [บืน] แปลว่า เสือกไป ไสไป

อัพเดตล่าสุด : 2022-07-30 08:30:01 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย สมาชิกอีสานร้อยแปด

บืน [บืน] แปลว่า

เสือกไป ไสไป คืบไป ใช้อกเสือกไป เรียก บืน เช่น งูบืน ปลาบืน อย่างว่า มันหากเหลือแฮงแล้วปลาบืนยามเดือนสี่ เงี่ยงกะหลุ้ยคุยกะล้มปานนั้นว่าบ่บืน (กลอน).

บืน ภาษาอังกฤษ :

to push ahead, push ones way through, to move ahead on ones belly (like a snake).

อัพเดตล่าสุด : 2024-06-24 00:10:02 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย ดร.ปรีชา พิณทอง