ภาษาอีสานวันละคำ 2018-09-22 ขี้เดียด

ขี้เดียด

ขี้เดียด แปลว่า

ขี้เดียด [ขี้เดียด] แปลว่า ขยะแขยง,รังเกียจ ,ไม่ชอบ

อัพเดตล่าสุด : 2018-08-25 23:25:53 พจนานุกรมภาษาอีสาน โดย อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอีสาน " ขี้เดียด"

ภาษาอีสานวันละคำ